Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở & thực hành cấp phép cho OERTải về: Bản nội dung các giấy phép Creative Commons tiêu chuẩn!
Tải về: Bản nội dung về tính tương thích của các giấy phép Creative Commons tiêu chuẩn!

Là bài trình bày ở khóa huấn luyện về OER trong chương trình OER@University Roadshow 2016 do Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc (NALA), trường Đại học Ngoại Thương, Khoa Thông tin - Thư viện Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ Mở và Quỹ Việt Nam cùng tổ chức trong 2 ngày 24-25/03/2016 tại trường Đại học Ngoại Thương.

Bạn có thể xem và tải về bài trình bày tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.