Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Hướng dẫn trong lĩnh vực Tổ chức Mở: Các gợi ý thực hành để nhóm lên niềm đam mê và hiệu năng - bản dịch sang tiếng Việt

Là cuốn sách do Red Hat xuất bản tháng 12/2015 với hàng loạt các bài viết về các ví dụ thực hành của nhiều tác giả trong các Tổ chức Mở trong thực tế về các cách thức mà các nguyên lý mở đang làm thay đổi cách mà chúng ta làm việc, quản lý, và lãnh đạo.

Cuốn sách có khả năng là tài liệu tham khảo rất tốt cho các nhà lãnh đạo các tổ chức, bất kể họ đang làm việc trong các tổ chức nhà nước hay tư nhân, các công ty hay các cơ sở giáo dục để có thể từng bước chuyển đổi tổ chức của mình, cả về cách quản lý cũng như về cách lãnh đạo theo cách truyền thống - ra mệnh lệnh từ trên xuống - sang cách “MỞ” - bao hàm sự tham gia của tất cả những người có liên quan - tận dụng tri thức của tất cả những người có liên quan trong tổ chức, để phù hợp với tốc độ thay đổi nhanh và lượng thông tin dồi dào chưa từng có từ trước tới nay trong việc ra các quyết định của tổ chức trong KỶ NGUYÊN SỐ, vì sự bền vững và thịnh vượng của chính các tổ chức đó.

Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu 65 trang này tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.