Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

Định hướng ứng dụng và phát triển tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học
Là bài trình bày tại Hội thảo: Nâng cao chất lượng đào tạo ngành CNTT - Kế thừa và sáng tạo để phát triển bền vững, Viện Đại học Mở Hà Nội, ngày 13/03/2016, nhân sự kiện kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Khoa CNTT của Viện.

Bạn có thể tải về bài trình bày tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.