Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Sổ tay Giáo dục Mở - Bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của nhiều tác giả cộng tác cùng viết ra, do dự án LinkedUp và Quỹ Tri thức Mở (Open Knowledge Foundation) xuất bản ngày 24/10/2014. Tài liệu là rất hữu ích cho bất kỳ ai có quan tâm tới các vấn đề liên quan tới Giáo dục Mở với nhiều định nghĩa - khái niệm, nhiều vấn đề có liên quan, nhiều tham chiếu tới các tài liệu, kho tài nguyên mở cũng như các thực tiễn triển khai trên thế giới, là khởi nguồn cho các sáng tạo với các nội dung - dữ liệu mở, gồm cả các dự án khởi nghiệp.

Bạn có thể tải về tài liệu bản dịch sang tiếng Việt có 128 trang tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

PS: Tài liệu được hoàn thành để chào mừng sự kiện Ngày Dữ liệu Mở Quốc tế 2016 (Open Data Day International) lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam vào ngày 05/03/2016 tại trường Đại học Thăng Long, Hà Nội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.