Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Vì sao nên chọn phần mềm tự do nguồn mở cho nghề nghiệp và khởi nghiệp

Là bài trình bày nhân sự kiện DrupalCamp Vietnam 2016, vừa được cộng đồng Drupal tổ chức ngày 04/03/2016, tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Bạn có thể xem và tải về bài trình bày tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.