Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

OER@University Roadshow 2016 tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà NộiTheo chương trình OER@University Roadshow 2016, ngày 14/10/2016, tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo ‘Tài nguyên giáo dục mở (OER) - Giải pháp tối ưu cho sự phát triển nguồn tài nguyên giáo dục đại học hiện nay’.
Hội thảo có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Liên Chi hội thư viện Đại học Khu vực phía Bắc, khoảng 20 lãnh đạo thư viện, trung tâm thông tin và các đơn vị có liên quan khác của Đại học Kinh tế Quốc dân và vài Viện trường khác trong khối kinh tế tham dự.


Bạn có thể tải về bài trình bày tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.