Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

OER@University RoadShow 2016 tại Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 19/10/2016, tại Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc tọa đàm ‘TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC’.

Cuộc tọa đàm thu hút được khoảng 30 lãnh đạo, giảng viên các khoa thông tin - thư viện, trung tâm thư viện, một khoa và đơn vị có liên quan và một số ít cac sinh viên có quan tâm tới OER của nhà trường.

Bạn có thể tải về các bài trình bày tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.