Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

'Chuyển đổi quá độ hướng tới hệ thống khoa học mở' - bản dịch sang tiếng Việt

Là tài liệu của Hội đồng Liên minh châu Âu ngày 27/05/2016 về 'Chuyển đổi quá độ hướng tới hệ thống khoa học mở' tại tất cả các nước ở Liên minh châu Âu. Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 7 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.