Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

OER@University Roadshow 2016 tại Đại học Tiền Giang, ngày 2

Chụp ảnh lưu niệm sau khóa học

Trong chương trình OER@University Roadshow 2016, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Tiền Giang đã tổ chức lớp tập huấn 2 ngày 27-28/10/2016 về “NGUỒN MỞ VÀ TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ”.

Lớp tập huấn thu hút được 40 người, là các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, thủ thư, cán bộ CNTT của Trung tâm Thông tin - Thư viện của Đại học Tiền Giang và 23 đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh tham dự.

Trong ngày thứ 2, nội dung tập huấn gồm:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.