Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

An ninh mạng giữa Việt Nam - Trung Quốc - Mỹ trong bối cảnh hiện nay

Là bài trình bày tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng ngày 17/09/2014.Link: http://www.slideshare.net/lnghia/info-sec-sep2014

Blogger: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.