Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Giới thiệu phần mềm tự do nguồn mở - Hệ thống giấy phép của PMTDNM và tư liệu mở


Là bài trình bày cho đại diện các công ty phần mềm mới khởi nghiệp tham gia dự án Vietnam Silicon Valey của Bộ Khoa học & Công nghệ ngày 09/09/2014.


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.