Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Bản vá ngày thứ Ba tháng 9/2014 có 4 bản tin ảnh hưởng tới Windows, IE và Lync


Patch Tuesday for September 2014 Brings 4 Bulletins Affecting Windows, IE, and Lync
Sep 5, 2014 Rod Trent
Bài được đưa lên Internet ngày: 05/09/2014
Lời người dịch: Trích đoạn “Tháng 9/2014 sẽ có 4 bản tin an ninh, 3 trong số đó nhằm vào Windows (Server 2003 qua 2012 R2 và Windows Vista qua 8.1/RT) với 2 trong số đó có các thiết kế rõ ràng cho Internet Explorer - IE (các phiên bản 6-11) và Khung .NET. Bản tin cuối cùng sẽ đảm bảo an ninh cho Microsoft Lync Server (2010 và 2013)”. Không có bản vá nào cho Windows XP!. Lưu ý: Việt Nam, cho tới hết tháng 02/2014, còn hơn 5.5 triệu máy tính, chiếm 45.65% máy tính cả nước còn chạy Windows XP hết hỗ trợ kỹ thuật từ 08/04/2014. Hơn nữa, các dịch vụ công của Việt Nam chỉ chạy được trên trình duyệt web Microsoft Internet Explorer và Windows. Nguy hiểm: Microsoft làm việc với FBI để phá an ninh Internet. Xem thêm: Windows XP sau ngày hết hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu.
Bản vá ngày thứ Ba tháng 8/2014 có lẽ là dài nhất kỷ lục với việc Microsoft cuối cùng có được tất cả các bản vá chào được sửa trước trong tuần này. Vì các bản cập nhật bị chắp vá, bị triệu hồi và đã được phát hành, Bản vá ngày thứ Ba đã biến thành Tháng Vá đối với nhiều người.
Với thất bại đó cuối cùng ở lại sau chúng ta (hy vọng thế - đặt các ngón tay chéo), điều quan trọng phải nhớ rằng chúng ta chỉ có ít ngày từ cố gắng của Microsoft trong tháng 9/2014. Nhìn vào nó một cách chắc chắn, bạn có thể đánh đống có hiệu quả tháng 8 và 9 cùng với nhau, đóng triện vài việc marketing từ chiếc bánh Pizza của Xe da bé nhỏ, và chỉ gọi nó là Bản vá ngày thứ Ba - thứ Ba. Tôi biết rằng có thế đạt được một chút, nhưng bạn phải tìm sự coi nhẹ một chút trong tình huống đó hoặc rút lui không chịu nổi sức ép.
Tháng 9/2014 sẽ có 4 bản tin an ninh. 3 trong số đó nhằm vào Windows (Server 2003 qua 2012 R2 và Windows Vista qua 8.1/RT) với 2 trong số đó có các thiết kế rõ ràng cho Internet Explorer - IE (các phiên bản 6-11) và Khung .NET. Bản tin cuối cùng sẽ đảm bảo an ninh cho Microsoft Lync Server (2010 và 2013).
Microsoft bây giờ đã phát hành Lưu ý Trước: Lưu ý Trước các Bản tin An ninh của Microsoft cho tháng 9/2014 (Microsoft Security Bulletin Advance Notification for September 2014).
Chỉ hy vọng chúng ta sẽ không còn phải làm việc trong các bản vá tháng 9 trong tháng 10. Tôi tin chắc nhiều công ty sẽ ướm thử cài một chút các bản cập nhật tháng này một cách nhanh chóng, chờ cho các báo cáo hỏng sẽ được đưa ra.
Patch Tuesday for August 2014 may have been the longest on record with Microsoft finally getting all the offered patches fixed earlier this week. Due to botched, recalled, and released updates, Patch Tuesday turned into Patch Month for many.
With that fiasco finally behind us (hopefully – crossing fingers), it's important to remember that we're only a few days away from Microsoft's September 2014 attempt. Looking at it a certain way, you could effectively lump August and September together, steal some marketing from Little Caesar's Pizza, and just call it Patch Tuesday-Tuesday. I know that may be reaching a bit, but you have to find a little levity in the situation or resign to succumb to the stress.
September 2014 will bring four security bulletins. Three of those are targeted toward Windows (Server 2003 through 2012 R2 and Windows Vista through 8.1/RT) with two of them having explicit designs for Internet Explorer (versions 6-11) and the .NET Framework. The final bulletin will secure Microsoft Lync Server (2010 and 2013).
Microsoft has now released the Advanced Notification: Microsoft Security Bulletin Advance Notification for September 2014
Let's just hope we're not still working on September patches into October. I'm sure many companies will be a bit tentative installing this month's updates quickly, waiting for failure reports to roll in.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.