Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Khả năng ứng dụng phần mềm nguồn mở trong nghiên cứu & giảng dạy tại các cơ sở đào tạo đại học & cao đẳng ở Việt NamLà bài trình bày tại đại học Đà Nẵng ngày 16/09/2014, có bổ sung thông tin so với bài trình bày cùng tên tại đại học Vinh ngày 12/09/2014.
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.