Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Xây dựng cộng đồng xung quanh phần mềm tự do nguồn mở


Là bài trình bày sáng ngày 20/09/2014 tại Ngày hội Tự do cho Phần mềm - SFD (Software Freedom Day) vừa được tổ chức tại Đại học Công nghệ, Hà Nội.
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.