Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Khả năng ứng dụng phần mềm nguồn mở trong nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở đào tạo đại học và cao đẳng ở Việt NamLà bài trình bày tại hội thảo 'Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong giáo dục và quản lý thư viện, đáp ứng các yêu cầu trong đánh giá, kiểm định chất lượng và xếp hạng trường đại học, cao đẳng', do trường đại học Vinh và Liên chi hội thư viện đại học khu vực phía Bắc tổ chức tại Nghệ An, ngày 12/09/2014.Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.