Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

New Zealand thực hiện phần mềm không được cấp bằng sáng chế

New Zealand to make software unpatentable

Các công ty phần mềm coi các bằng sáng chế là “phiền hà” và “phản sản xuất”

Software companies see patents as "onerous" and "counter-productive"

15 Jul 2010 14:03 | by Dean Wilson

Theo: http://www.techeye.net/software/new-zealand-to-make-software-unpatentable

Bài được đưa lên Internet ngày: 15/07/2010

Lời người dịch: New Zealand đã tránh được chuyện “Voi đú chuột trù cũng đú”, khi tung ra Luật sửa đổi về Bằng sáng chế, trong đó liệt phần mềm vào loại không được cấp bằng sáng chế. Điểm mấu chốt là New Zealand hiểu rằng “các bằng sáng chế phần mềm là phản sản xuất và thường được sử dụng để gây trở ngại”, và chúng là “phiền hà” và “không phù hợp đối với nền công nghiệp phần mềm”. Việt Nam rất nên đi theo con đường này vì chính lợi ích của chính các công ty phần mềm Việt Nam.

New Zealand trở thành một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện phần mềm không được cấp bằng sáng chế sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hon Simon Power, đã công bố những sửa đổi đối với Luật về Bằng sáng chế.

“Quyết định của tôi sau một cuộc họp với chủ tịch của Hội đồng Thương mại nơi mà hội đồng đã đồng ý rằng một sự phê chuẩn sau đó cho dự luật là không cần thiết cũng không là mong muốn”, Power nói, bất chấp những kêu gọi của các nhóm ủng hộ bằng sáng chế để chỉnh sửa những thứ mà các bằng sáng chế phần mềm của họ vẫn còn giữ thống trị.

Ông đã hé lộ rằng ông đồng ý với khuyến cáo của Ủy ban Thương mại hồi tháng 3 rằng phần mềm “sẽ không là một sáng tạo được cấp bằng sáng chế” và rằng Ủy ban đã nhận được vô số những đề xuất và bình luận liên quan tới những ảnh hưởng có hại của các bằng sáng chế trong nền công nghiệp phần mềm.

Sau những cuộc họp này Dự luật về Bằng sáng chế đã trải qua những rào cản cuối cùng tại Quốc hội, trong khi Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của New Zealand sẽ phác thảo những chỉ dẫn liên quan tới các bằng sáng chế của các thiết bị có chứa các phần mềm nhúng, mà là một điểm gá đối với nhiều người.

Các bằng sáng chế đã trở thành một lĩnh vực gia tăng tranh luận và bàn cãi khi mà ngày càng nhiều các vụ kiện về bằng sáng chế được đệ trình lên các tòa án trên khắp thế giới. Một số công ty vận hành thuần túy dựa vào việc mua các bằng sáng chế và sau đó kiện những người mà họ tin tưởng đang vi phạm chúng, kiếm doanh số đối với sự sở hữu một mẩu giấy trong sự chi trả của những người mà họ thực sự đặt những ý tưởng vào hành động.

NZCS đã nói cho 2 công ty phần mềm lớn nhất tại New Zealand, Orion và Jade, mà họ cả 2 đã có lợi theo những luật mới này. Orion đã nói “các bằng sáng chế phần mềm là phản sản xuất và thường được sử dụng để gây trở ngại”, trong khi Jade đã gọi chúng là “phiền hà” và “không phù hợp đối với nền công nghiệp phần mềm”.

Vì 2 công ty này đại diện cho gần như một nửa các phần mềm xuất khẩu từ New Zealand, hoàn toàn thấy rằng hầu hết các công ty phần mềm chào mừng quyết định ngày hôm nay.

New Zealand is set to become one of the first countries to make software unpatentable after its Minister for Justice, Hon Simon Power, announced modifications to the Patents Bill.

“My decision follows a meeting with the chair of the Commerce Committee where it was agreed that a further amendment to the bill is neither necessary nor desirable,” Power said, despite calls by pro-patent groups to alter things so that their software patents still hold sway.

He revealed that he agrees with the Commerce Commitee's recommendation in March that software “not be a patentable invention” and that the Commitee received numerous submissions and comments regarding the damaging effects of patents on the software industry.

Following these meetings the Patens Bill is to undergo its last hurdles in Parliament, while the Intellectual Property Office of New Zealand is to draft guidelines relating to patents of devices containing embedded software, which is a sticking point for many.

Patents have become a growing area of debate and controversy as more and more patent lawsuits enter the courts worldwide. Some companies operate purely on buying patents and then suing those they believe infringe upon them, earning revenue for the possession of a piece of paper at the expense of those who are actually putting the ideas into action.

NZCS spoke to two of the biggest software companies in New Zealand, Orion and Jade, which were both in favour of the new laws. Orion said “software patents are counter-productive and are often used obstructively”, while Jade called them “onerous” and “not suited to the software industry”.

Since these two companies represent nearly half of the software exports from New Zealand, it's plain to see that most software companies welcome today's decision.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.