Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

'Giới thiệu tài nguyên giáo dục mở', phiên bản tháng 01/2016 tại đại học Bà Rịa - Vũng Tàu


'Giới thiệu tài nguyên giáo dục mở', phiên bản cập nhật nhất của tháng 01/2016, là bài trình bày nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, đã diễn ra vào ngày 21/01/2016.

Bạn có thể tải về bài trình bày, phiên bản tháng 01/2016, tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.