Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Quốc hội Pháp: mã nguồn nên được công khai


France Parliament: source code should be made public
Submitted by Gijs Hillenius on January 13, 2016
Bài được đưa lên Internet ngày: 13/01/2016

Quốc hội Pháp muốn bắt buộc các cơ quan hành chính nhà nước của quốc gia này công khai mã nguồn các giải pháp phần mềm được xây dựng tùy biến của nó. Một sửa đổi bổ sung cho luật sắp ra của Pháp về nước Cộng hòa Số đã được hạ viện Pháp phê chuẩn hôm thứ tư.

Sửa đổi bổ sung từ Ủy ban Pháp luật Quốc hội làm cho mã nguồn các giải pháp phần mềm được các cơ quan hành chính nhà nước phát triển tương đương với các tài liệu hành chính. Khi được yêu cầu, các cơ quan hành chính nhà nước sẽ làm cho thông tin là có sẵn.

Axelle Lemaire, bộ trưởng có trách nhiệm về Đối ngoại Số, đã cố vấn chống lại sửa đổi bổ sung đó. Bà lo ngại rằng bọn tội phạm có thể khai thác các lỗi trong mã, gây ra các sự cố hoặc giả mạo về an toàn.

Tự do thông tin
Gặp gỡ các nghị sỹ quốc hội, hôm thứ tư bà cũng đã công bố rằng đồng nghiệp của bà Michel Sapin, Bộ trưởng Tài chính, sẽ sớm làm cho sẵn sàng mã nguồn của ứng dụng thuế thu nhập trực tuyến. Quyết định chia sẽ mã đã được thực hiện vào mùa hè năm ngoái, sau một khuyến cáo của cơ quan Tự do Thông tin - CADA (Freedom of Information Authority) của quốc gia này. Sự can thiệp của CADA sau một yêu cầu của FOI từ một nhà khoa học máy tính, từng trước hết bị bộ từ chối.

Sửa đổi bổ sung giải thích cách mà nhà kinh tế Thomas Piketty, tìm kiếm sự công bằng trong hệ thống thuế của Pháp, đã phải phát triển một công cụ mô phỏng thuế, vì ông đã không được phép nghiên cứu các thuật toán được Bộ Tài chính viết.

Thông tin thêm:

The French Parliament wants to make it mandatory for the country’s public administrations to make public the source code of its custom-built software solutions. An amendment to France’s upcoming law for the Digital Republic was adopted by France’s lower house on Wednesday.
The amendment by the National Assembly’s Law Committee makes source code of software solutions developed for public administrations equivalent to administrative documents. When requested, public administrations should make the information available.
Axelle Lemaire, minister responsible for Digital Affairs, advised against the amendment. She worries that criminals may exploit bugs in the code, causing security incidents or fraud.
Freedom of information
Meeting the parliamentarians, on Wednesday she also announced that her colleague Michel Sapin, Minister of Finance, will soon make available the source code of the online income tax application. The decision to share the code was taken last summer, following a recommendation by the country’s Freedom Of Information authority (CADA). CADA’s intervention followed a FOI request by a computer scientist, that was at first refused by the ministry.
The amendment explains how economist Thomas Piketty, probing the fairness of France’s tax system, had to develop a tax simulation tool, because he was not allowed to study the algorithms written for the Ministry of Finance.
More information:

Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.