Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

CeBIT 2011: Không gian trống trên sàn và cơ hội trình diễn cho các dự án FOSS

CeBIT 2011: Free floor space and presentation opportunities for FOSS projects

11 January 2011, 17:18

Theo: http://www.h-online.com/open/news/item/CeBIT-2011-Free-floor-space-and-presentation-opportunities-for-FOSS-projects-1167863.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 11/01/2011

Lời người dịch: Đây đã là năm thứ 3 liên tiếp sẽ có những trình diễn về phần mềm tự do nguồn mở tại hội chợ thương mại lớn nhất thế giới về công nghệ thông tin CeBIT, Hannover, Đức. “Các chủ đề được gợi ý bao gồm điện toán đám mây, giám sát, nhận dạng và quản lý dịch vụ IT với nguồn mở, các giải pháp ảo hóa và bó máy Linux, cũng như các lựa chọn thay thế tự do cho các phần mềm sở hữu độc quyền. Các dự án thú vị có thể đề nghị thông qua trang web Kêu gọi Tài liệu bằng tiếng Đức. Thời hạn chót cho các đề nghị là vào ngày 03/02. Triển lãm thương mại CeBIT năm nay, mà sẽ diễn ra từ 01-05/03/2011 trên một diện tích triển lãm lớn nhất thế giới tại Hannover, Đức, đánh dấu năm thứ 3 trong việc sẽ có một sự trình diễn về nguồn mở tại sự kiện này - một lần nữa cũng lại sẽ diễn ra tại Hall 2”.

Các dự án phần mềm tự do nguồn mở FOSS bây giờ có thể đề nghị có thời gian để trình bày trên những sàn trống tại hội chợi thương mại CeBIT sắp tới năm 2011 nhờ vào sự cộng tác giữa Linuxhotel và chuyên gia Linux có trụ sở ở Đức là Univention. Mô hình này, mà lần đầu tiên đã được bắt đầu vào năm ngoái, với khẩu hiệu “CeBIT cho tất cả” và các tổ chức bây giờ đang tìm kiếm các ứng dụng.

Các chủ đề được gợi ý bao gồm điện toán đám mây, giám sát, nhận dạng và quản lý dịch vụ IT với nguồn mở, các giải pháp ảo hóa và bó máy Linux, cũng như các lựa chọn thay thế tự do cho các phần mềm sở hữu độc quyền. Các dự án thú vị có thể đề nghị thông qua trang web Kêu gọi Tài liệu bằng tiếng Đức. Thời hạn chót cho các đề nghị là vào ngày 03/02.

Triển lãm thương mại CeBIT năm nay, mà sẽ diễn ra từ 01-05/03/2011 trên một diện tích triển lãm lớn nhất thế giới tại Hannover, Đức, đánh dấu năm thứ 3 trong việc sẽ có một sự trình diễn về nguồn mở tại sự kiện này - một lần nữa cũng lại sẽ diễn ra tại Hall 2.

CeBIT, đồng nghĩa với "Centrum der Büro- und Informationstechnik", có nghĩa là “Trung tâm Công nghệ Văn phòng và Thông tin”, đã và đang được tổ chức mỗi mùa xuân kể từ năm 1986. Đây là triển lãm thương mại lớn nhất thế giới với việc trưng bày những sản phẩm và giải pháp mới nhất về công nghệ thông tin từu hàng ngàn công ty trên khắp thế giới.

Xem thêm:

Free open source software (FOSS) projects can now apply for presentation time and free floor space at the upcoming 2011 CeBIT trade show thanks to a collaboration between Linuxhotel and Germany-based Linux specialist Univention. The scheme, which first began last year, goes by the motto "CeBIT for all" (CeBIT für alle) and the organisations are now seeking applications.

Suggested topics include cloud computing with open source, monitoring, identity and IT service management, Linux clusters and virtualisation solutions, as well as free alternatives to proprietary software. Interested projects can apply via the German-language Call for Papers web page. The deadline for submissions is the 3rd of February.

This year's CeBIT trade show, which will take place from the 1st to the 5th of March on the world's largest fairground in Hannover, Germany, marks the third year in a row that there will be an open source presence at the event – again taking place in Hall 2.

CeBIT, an acronym for "Centrum der Büro- und Informationstechnik", which means "Centre of Office and Information technology", has been held each spring since 1986. It's the world's largest trade fair showcasing the latest in information technology (IT) products and solutions from thousands of companies from all around the globe.

See also:

(crve)

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.