Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

Vì sao chúng tôi sử dụng và đóng góp vào phần mềm nguồn mở

Why we use and contribute to open source software

Friday, December 10, 2010

Theo: http://techblog.netflix.com/2010/12/why-we-use-and-contribute-to-open.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 10/12/2010

Lời người dịch: Đây là tâm sự của lãnh đạo Netflix, một công ty nguồn mở: “Chúng tôi cũng hưởng lợi bằng việc đóng góp trở ngược lại cho những thay đổi mà chúng tôi đã làm cho các dự án. Bằng việc chia sẻ những sửa lỗi và những tính năng mới của chúng tôi ngược trở lại vào trong cộng đồng, cộng đồng sau đó tới lượt nó tiếp tục cải thiện dựa trên những sửa lỗi và những tính năng mới mà được khởi nguồn từ Netflix và sau đó chúng tôi hoàn tất chu kỳ bằng việc mang những cải tiến đó ngược vào trong Netflix. Đây là một ví dụ chưa hoàn chỉnh của những dự án mà chúng tôi sử dụng, chúng tôi đã đóng góp trở ngược lại cho hầu hết chúng: Hudson, Hadoop, Hive, Honu, Apache, Tomcat, Ant, Ivy, Cassandra, HBase, etc, etc”. Không biết số lượng các công ty Việt Nam làm những điều tương tự là bao nhiêu nhỉ??? Từ 1-5 trên toàn quốc chăng???

Đây là Kevin McEntee, Phó chủ tịch về Hệ thống & Kỹ thuật Thương mại điện tử tại Netflix. Netflix là một công ty công nghệ. Chúng tôi phát triển và áp dụng công nghệ phần mềm tuyệt vời để đưa ra một kinh nghiệm về dòng video tuyệt vời. Ngân sách của chúng tôi, được đo bằng USD, thời gian, con người, và năng lượng, là hạn chế và chúng tôi vì thế phải tập trung những nỗ lực phát triển công nghệ của chúng tôi vào phần mềm dòng video mà rõ ràng phân biệt Netflix được và tạo ra sự sung sướng cho những người tiêu dùng. Những hạn chế đó đòi hỏi rằng chúng tôi đứng trên vai những người khổng lồ mà đã giải quyết những thách thức công nghệ được chia sẻ chung bởi tất cả các công ty mà họ hoạt động ở phạm vi Internet. Tôi thực sự chỉ khớp nối sự xây dựng kinh điển so với việc tìm chọn những thứ mà mọi người đều làm khi phát triển phần mềm. Vì thế, đối với những phần mềm mà chúng tôi 'mua', câu hỏi là làm thế nào bạn chọn được phần mềm để mua và mua nó từ ai?

Một lựa chọn là mua từ các nhà cung cấp thương mại. Để giúp chọn trong số các nhà cung cấp thương mại tôi từng được chào tài liệu, chào ngang hàng, quảng cáo, và viếng thăm từ các nhà cung cấp đó. Tôi cũng đã được chào những thẻ quà tiền siêu sao, các máy ảnh, các hộp xa xỉ cho những trò chơi bóng chày ngoại hạng, và 3 ngày chơi golf ở Arizona. Tôi đã luôn từ chối tập các chào mới hạng 2 này. Tôi yêu bóng chày và chơi golf nhưng tôi không thấy những gì chúng phải làm với quyết định của tôi về cách bỏ tiền của Netflix.

This is Kevin McEntee, VP of Systems & ECommerce Engineering here at Netflix. Netflix is a technology company. We develop and apply great software technology to deliver a great streaming video experience. Our budget, measured in dollars, time, people, and energy, is limited and we must therefore focus our technology development efforts on that streaming video software that clearly differentiates Netflix and creates delight for our customers. These limits require that we stand on the shoulders of giants who have solved technology challenges shared in common by all companies that operate at Internet scale. I'm really just articulating the classical build vs. buy trade off that everyone deals with when developing software. So, for the software we 'buy', the question becomes how do you select the software to buy and whom do you buy it from?

One choice is to buy from commercial vendors. To help select among commercial vendors I have been offered documentation, peer referrals, advertising, and dog 'n pony visits from those vendors. I've also been offered Starbucks gift cards, cameras, luxury suite boxes for major league baseball games, and 3 day golf junkets to Arizona. I've always declined this second set of offers. I love both baseball and playing golf but I don't see what they have to do with my decision for how to spend Netflix's money.

Chúng tôi sử dụng một số phần mềm thương mại nhưng đó thường là sự lựa chọn thay thế cho việc sử dụng phần mềm nguồn mở, ưu tiên cho phần mềm nguồn mở mà chúng triển khai một tiêu chuẩn mở. Các dự án phần mềm nguồn mở thường bắt nguồn như một nô lệ của tình yêu của các lập trình viên phần mềm mà họ chán ngấy việc xem một vấn đề được chia sẻ được giải quyết đi giải quyết lại trong các giải pháp, hoặc có lẽ họ nhận thức được rằng họ có thể đưa ra một lựa chọn thay thế đơn giản và thanh thoát hơn cho một sản phẩm thương mại. Thứ tuyệt vời về một dự án nguồn mở mà giải quyết một thách thức chia sẻ là việc nó phát triển xung lượng của riêng nó và nó trụ vững được lâu dài bằng một chu kỳ cải tiến liên tục tốt lành. Tại Netflix chúng tôi đã nhảy vào từ lâu và chúng tôi đã hưởng lợi khổng lồ từ một loạt các chu kỳ tiến bộ tích cực của các dự án nguồn mở. Chúng tôi hưởng lợi từ những cải tiến liên tục được cung cấp bởi cộng đồng những người đóng góp nằm ngoài Netflix.

Chúng tôi cũng hưởng lợi bằng việc đóng góp trở ngược lại cho những thay đổi mà chúng tôi đã làm cho các dự án. Bằng việc chia sẻ những sửa lỗi và những tính năng mới của chúng tôi ngược trở lại vào trong cộng đồng, cộng đồng sau đó tới lượt nó tiếp tục cải thiện dựa trên những sửa lỗi và những tính năng mới mà được khởi nguồn từ Netflix và sau đó chúng tôi hoàn tất chu kỳ bằng việc mang những cải tiến đó ngược vào trong Netflix.

Đây là một ví dụ chưa hoàn chỉnh của những dự án mà chúng tôi sử dụng, chúng tôi đã đóng góp trở ngược lại cho hầu hết chúng: Hudson, Hadoop, Hive, Honu, Apache, Tomcat, Ant, Ivy, Cassandra, HBase, etc, etc.

Netflix đang thuê người. Nếu blog này cộng hưởng được với bạn thì tôi hy vọng bạn sẽ viếng thăm http://jobs.netflix.com và nộp đơn vào một trong những vị trí mở của chúng tôi.

Cảm ơn

Kevin

We do utilize some commercial software but there is often the alternative choice of utilizing open source software, preferably open source software that implements an open standard. Open source software projects often originate as a labor of love by software developers who are tired of seeing a shared problem solved over and over again in one off solutions, or perhaps they realize that they can offer a more simple and elegant alternative to a commercial product. The great thing about a good open source project that solves a shared challenge is that it develops it's own momentum and it is sustained for a long time by a virtuous cycle of continuous improvement. At Netflix we jumped on for the ride a long time ago and we have benefited enormously from the virtuous cycles of actively evolving open source projects. We benefit from the continuous improvements provided by the community of contributors outside of Netflix. We also benefit by contributing back the changes we make to the projects. By sharing our bug fixes and new features back out into the community, the community then in turn continues to improve upon bug fixes and new features that originated at Netflix and then we complete the cycle by bring those improvements back into Netflix.

Here is an incomplete sampling of the projects we utilize, we have contributed back to most of them: Hudson, Hadoop, Hive, Honu, Apache, Tomcat, Ant, Ivy, Cassandra, HBase, etc, etc.

Netflix is hiring. If this blog resonates for you then I hope you'll visit http://jobs.netflix.com and apply for one of our open positions.

Thanks,
Kevin

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.