Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Vụ ARM sẽ kết liễu sự áp đảo của Microsoft - Intel

Arm deal 'will end Microsoft and Intel's dominance'

guardian.co.uk, Friday 7 January 2011 17.11 GMT

Charles Arthur, technology editor

Theo: http://www.guardian.co.uk/technology/2011/jan/07/microsoft-arm-deal-for-windows-analysis

Bài được đưa lên Internet ngày: 07/01/2011

Lời người dịch: Trong triễn lãm Điện tử Dân dụng (CES) tại Las Vegas, người ta chỉ thấy trên trời dưới biển đều là iPhone, iPad của Apple và Google Android với các máy tính bảng, cho dù chính Bill Gates năm 2001 đã nói về các máy tính bảng chạy Windows. Sarah Friar, một nhà phân tích tại Goldman Sachs: “chúng tôi vẫn còn tin rằng thành công của iPad thể hiện rằng một hệ điều hành đầy đủ là không cần thiết đối với những trường hợp sử dụng chủ chốt của một máy tính bảng”. Bà nghĩ sự tin tưởng của Microsoft vào sản phẩm độc quyền cũ kỹ của hãng sẽ làm hại hãng về lâu dài. Dedlu nói: “Nhiều khách hàng của Microsoft chọn sử dụng một sản phẩm hệ điều hành từ kẻ thù không đội trời chung của Microsoft [Google]. Microsoft, tới lượt mình, chọn chuyển hệ điều hành của hãng sang một kiến trúc từ kẻ thù không đội trời chung của Intel [ARM]”. Và điều đó, anh ta nghĩ, đánh dấu sự kết thúc của 2 nhà độc quyền dài lâu là Microsoft và Intel. Kỷ nguyên PC sẽ đi tới hồi kết?

Quyết định của Microsoft tạo ra một hệ điều hành mới của hãng chạy trên các chip ARM sẽ làm cho hãng phải bắt kịp với thị trường máy tính bảng đang gia tăng, nhà phân tích nói.

Không thể tin nổi, Horace Dedlu, một cựu lãnh đạo của Nokia, nói. “Những hành động khẳng định sự kết thúc của kỷ nguyên PC”. Steve Ballmer, người đứng đầu Microsoft, đã vừa mới nói tại Triển lãm Điện tử Dân dụng (CES) tại Las Vegas rằng phiên bản tiếp sau của hệ điều hành Windows của hãng, được sử dụng trên khoảng 90% các PC trên thế giới, có thể chạy trên các con chip do hãng ARM của Anh sản xuất.

Tin tốt lành đó là cho công ty của Anh, thị phần của nó đã gia tăng, và Ballmer cũng đã trình bày nó như một thứ tốt lành cho Microsoft, những sản phẩm của nó được sử dụng bởi một tỷ người trên thế giới.

Nhưng Dedlu thấy điều này, Microsoft đã từng trong bầy đàn đi theo sự chuyển đổi sang ARM bằng những thay đổi khổng lồ trong thị trường điện toán mà nó sẽ thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các nhà sản xuất PC sang các nhà sản xuất các máy tính bảng.

Các công ty như Samsung, mà nó thường tập trung vào những nỗ lực phần cứng của nó vào Windows PC và điện thoại, thay vào đó đã bắt đầu làm các điện thoại di động và máy tính bảng chạy Android của Google.

Samsung nói hãng đã bán 1.5 triệu máy tính bảng Galaxy của hãng kể từ giữa tháng 10, và nó đã trở thành nhà sản xuất máy cầm tay lớn thứ 4 thế giới (sau Nokia, Apple và nhà tạo ra BlackBerry là Research In Motion). Microsoft không nhìn thấy 1 xu nào từ thành công đó. Không phải Intel, mà đã trở nên béo về làm chip cho PC: Các chip ARM trang bị cho tất cả các điện thoại và máy tính bảng này.

Microsoft's decision to make its new operating system run on Arm chips will leave it playing catch-up in the growing tablet computer market, says analyst.

Unthinkable," said Horace Dedlu, a former manager at Nokia. "These actions confirm the end of the PC era." Steve Ballmer, the head of Microsoft, had just told the giant Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas that the next version of its Windows operating system, used on about 90% of the world's PCs, would run on chips made by the British company Arm.

Great news then for the British company, whose shares spiked, and Ballmer also presented it as good for Microsoft, whose products are used by a billion people around the world.

But as Dedlu sees it, Microsoft has been herded into the move to Arm by huge changes in the computing market that will see power shift from the makers of PCs to the manufacturers of tablet computers.

Companies such as Samsung, which used to focus their hardware efforts on Windows PCs and phones, have started instead making smartphones and tablets running Google's Android.

Samsung says it has sold 1.5m of its Galaxy Tab tablets since mid-October, and it has become the world's fourth-largest handset maker (after Nokia, Apple and BlackBerry creator Research In Motion). Microsoft isn't seeing a cent from that success. Nor is Intel, which has grown fat on making chips for PCs: Arm chips power all of those phones and tablets.

Sự thay đổi được thực thậm chí còn sâu sắc hơn với thực tế là Bill Gates, đồng sáng lập của Microsoft, người đã từng tuyên bố về cuộc cách mạng máy tính bảng vào tháng 11/2001, quả quyết một cách chắc chắn rằng đó có thể là dạng PC phổ biến nhất trong vòng 5 năm. Ông ta đã sai. Microsoft đã không phát triển được một máy tính bảng và tới năm 2009 chỉ 1 triệu thiết bị này đã được bán trong năm. Nhưng trong năm 2010, điều đó đã gia tăng đột ngột tới khoảng 16 triệu, được dẫn dắt bởi sự ra đời của Apple iPad, mà được tính khoảng 14.5 triệu chiếc trong số bán được đó.

Dedlu nói: “Nhiều khách hàng của Microsoft chọn sử dụng một sản phẩm hệ điều hành từ kẻ thù không đội trời chung của Microsoft [Google]. Microsoft, tới lượt mình, chọn chuyển hệ điều hành của hãng sang một kiến trúc từ kẻ thù không đội trời chung của Intel [ARM]”. Và điều đó, anh ta nghĩ, đánh dấu sự kết thúc của 2 nhà độc quyền dài lâu là Microsoft và Intel.

Những người khác đồng ý. “PC sẽ không là giải pháp áp đảo với 95% trong 5 năm kể từ bây giờ”, nhà phân tích Al Hilwa của IDC nói. “Quỹ đạo của iPad và tất cả các thiết bị Android sẽ chiếm trong nhiều yếu tố kích cỡ này”.

Brendan Barnicle, một nhà phân tích tại Pacific Crest Securities nói: “Chúng tôi đã thấy rằng PC đã mất sự áp đảo như một nền tảng điện toán. Microsoft phải làm việc với thực tế rằng Apple đang làm ra những thiết bị cuốn hút thực sự đó”.

The change is made even keener by the fact that it was Bill Gates, the Microsoft co-founder, who announced the tablet revolution in November 2001, bravely asserting that it would be the most popular form of PC within five years. He was wrong. Microsoft failed to develop a tablet and by 2009 only 1m of the devices were being sold per year. But in 2010, that increased dramatically to an estimated 16m, driven by the launch of the Apple iPad, which accounted for about 14.5m of those sales.

Dedlu says: "Many of Microsoft's customers chose to use an operating system product from Microsoft's arch-enemy [Google]. Microsoft, in turn, chose to port its operating system to an architecture from Intel's arch-enemy [Arm]." And that, he thinks, marks the end of two long monopolies enjoyed by Microsoft and Intel.

Others agree. "The PC is not going to be the 95%-dominant solution five years from now," said IDC analyst Al Hilwa. "The trajectory of the iPad and all these Android devices is to take on multiple form factors."

Brendan Barnicle, an analyst at Pacific Crest Securities, says: "We've already seen that the personal computer has lost dominance as a computing platform. Microsoft has to deal with the fact that Apple is making these really compelling devices."

Đi dạo trong hội chợ CES khổng lồ - lớn tới nỗi nó lan sang qua 3 sảnh khổng lồ và tràn vào 3 khách sạn trong thành phố - để chứa những thứ đó. Khắp nơi tại CES, là Apple và Google mà họ đang đẩy phần còn lại cùng với các công ty khác. Dù Apple không trưng bày tại triển lãm, thò nó vẫn tiếp tục cho tới tận chủ nhật, và ảnh hưởng iPhone và iPad của nó là ở khắp mọi nơi: dàn các công ty đưa ra những bổ sung như những máy, “gắn” vào để chơi nhạc với iPhone, hoặc thậm chí các hộp máy nhỏ mà biến iPad thành một đầu điều khiển trò chơi.

Cũng nhìn thấy rõ dàn các máy tính bảng cố ăn theo cái đuôi của iPad; những gì chú ý được là việc hoàn toàn bất kỳ ai trong số chúng đều chạy Microsoft Windows, và những thứ mà đắt hơn nhiều đáng kể so với iPad hoặc các thiết bị chạy Google Android.

Ảnh hưởng của Google mở rộng vượt ra khỏi cái quầy khá khiêm tốn của nó so với vô số những quầy từ các hãng như Samsung, LG và Logitech, mà động tới các TV thông minh - thương hiệu mới cho các đầu TV với kết nối Internet được trang bị các phần mềm của Google.

Một thập kỷ trước sự tiêu dùng có lẽ chưa từng như bây giờ, Microsoft có lẽ muốn giữ sự thống trị đối với CES: rằng các phần mềm điện thoại thông minh của Windows Mobile có lẽ trang bị cho mọi thứ, và rằng nền tảng WebTV có lẽ kết nối các đầu TV với mạng.

Walking the floors of the giant CES exhibition – so big that it spreads over three enormous halls and overflows into three hotels around the city – bears that out. Everywhere at CES, it is Apple and Google that are pushing the rest of the business along. Though Apple is not exhibiting at the show, which continues until Sunday, the influence of its iPhone and iPad are everywhere: scores of companies offer add-ons such as cases, "docks" to play music with the iPhone, or even mini-cases that turn the iPad into a retro games console.

It's visible too in the scores of tablets trying to ride the iPad's coat-tails; what's particularly noticeable is that barely any of them runs Microsoft's Windows, and those that do are significantly more expensive than the iPad or devices running Google's Android.

Google's influence extends far beyond its comparatively modest booth to the enormous stands from companies such as Samsung, LG and Logitech, which are touting Smart TV – the new branding for TV sets with internet connections powered by Google software.

A decade ago the assumption would have been that by now, Microsoft would hold sway over CES: that its Windows Mobile smartphone software would power everything, and that its WebTV platform would be connecting TV sets to the net.

Nhưng Windows Mobile đã thua một cách không lịch sự vào năm ngoái khi nó bị iPhone và Android vượt mặt; Ballmer đã trói tương lai điện thoại thông minh của Microsoft vào Windows Phone 7, một giao diện cảm ứng mới mà đã thắng được vài tràng vỗ tay từ những người rà soát, nhưng thất bại cho tới nay để làm phấn khích những người mua hoặc các nhà cái mang di động.

Vì thời điểm tung ra nó là đầu tháng 11; 1.5 triệu máy đã được gửi đi cho các nhà bán lẻ và các mạng, nhưng Ballmer còn chưa công bố rõ ràng có bao nhiều chiếc tới tay mọi người rồi.

Còn máy tính bảng ư? Một động thái logic cho Microsoft có lẽ từng là sao chép Apple bằng việc chỉnh Windows Phone 7 cho vừa một máy tính bảng; Windows Phone 7 có thể làm y hệt trên một máy tính bảng, vì nó đã chạy được trên các chip ARM. Nhưng một cuộc vật lộn nội bộ mà bộ phận Windows của Microsoft đã được thấy, mà nó tạo ra hơn nửa lợi nhuận của hãng, thắng lợi: Các giấy phép của Windows Phone 7 tạo ra vài USD mỗi thiết bị, trong khi Windows tạo ra khoảng 40 USD. Nên chỉ Windows sẽ được phép trên các máy tính bảng.

Nhưng để làm thế, nó phải được viết lại để chạy trên các chip ARM, mà nó sử dụng một ngôn ngữ khác với các chip của Intel. Sẽ cần khoảng vài năm trước khi Microsoft có thể cạnh tranh đượ phù hợp trong khu vực này và điều đó có nghĩa là ít tiền hơn nhiều về ngắn hạn và dài hạn. Sarah Friar, một nhà phân tích tại Goldman Sachs, đã nói tuần này rằng “chúng tôi vẫn còn tin rằng thành công của iPad thể hiện rằng một hệ điều hành đầy đủ là không cần thiết đối với những trường hợp sử dụng chủ chốt của một máy tính bảng”. Bà nghĩ sự tin tưởng của Microsoft vào sản phẩm độc quyền cũ kỹ của hãng sẽ làm hại hãng về lâu dài.

Điều đó có lẽ có nghĩa là ít tiền đáng kể về ngắn hạn và dài hạn. Tệ hơn, bài phát biểu của Ballmer đã không đưa ra được tầm nhìn nào về thị trường điện tử dân dụng đang đi về đâu và cách mà hãng sẽ vượt qua được sự thua thiệt đối với việc giải quyết những độc quyền của hãng.

But Windows Mobile was unceremoniously dumped last year as it was overtaken by the iPhone and Android; Ballmer has staked Microsoft's smartphone future on Windows Phone 7, a new touchscreen interface that has won some plaudits from reviewers, but failed so far to excite buyers or mobile carriers.

since its release in early November; 1.5m have been sent to retailers and networks, but Ballmer notably did not announce how many are in peoples' hands.

And tablets? A logical move for Microsoft would have been to copy Apple by tweaking Windows Phone 7 into a tablet. ; Windows Phone 7 could do the same on a tablet, because it already runs on ARM chips. But an internal struggle has seen Microsoft's Windows division, which generates more than half the company's profits, triumph: Windows Phone 7 licences generate a few dollars per device, where Windows produces about $40. So only Windows will be allowed on to tablets.

But to do that, it must be rewritten to run on Arm chips, which use a different language to Intel chips. It will be a couple of years before Microsoft can compete properly in the sector and That may mean substantially less money in the short and long term. Sarah Friar, an analyst at Goldman Sachs, said this week that "we still believe that the success of the iPad demonstrates that a full OS is not required for the major usage cases of a tablet." She thinks Microsoft's reliance on its old monopoly product will hurt it in the long term.

that may mean substantially less money in the short and long term. Worse, Ballmer's speech offered no vision of where the consumer electronics market is going and how it is going to cope with the loss of its dissolving monopolies.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.