Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Diễn đàn nguồn mở của Chính phủ Hàn Quốc để nghe các trường hợp của EU


South Korean govt open source forum to hear EU cases
Submitted by Gijs Hillenius on May 30, 2014
Bài được đưa lên Internet ngày: 30/05/2014
Lời người dịch: Chính phủ Hàn Quốc đang học Ủy ban châu Âu về phần mềm tự do nguồn mở.
Các nhà chiến lược CNTT đang làm việc cho Cảnh sát Pháp và vùng tự trị Ede của Hà Lan sẽ tham gia một hội nghị được Bộ Khoa học, CNTT-TT và Kế hoạch Tương lai và Cơ quan Thúc đẩy CNTT Quốc gia Hàn Quốc tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 03/06 tại thủ đô Seoul.
Hàn Quốc đang cân nhắc mở rộng sử dụng phần mềm tự do nguồn mở của nó, và đã mời thị trưởng Stéphane Dumond của Pháp trình bày về sự chuyển đổi nguồn mở của Cảnh sát Pháp. Từ Hà Lan, Bart Lindeboom, giám đốc về tin học hóa và tự động hóa thành phố Ede, sẽ nói về chiến lược các tiêu chuẩn mở của thành phố.
Các nhà ra chính sách CNTT Hàn Quốc cũng sẽ nghiên cứu sử dụng, phát triển và phân phối các giải pháp tự do và nguồn mở của một trong những công ty dược phẩm của Hàn Quốc, Bukwang.
Hàn Quốc đã và đang thúc đẩy sử dụng các giải pháp tự do nguồn mở chục năm qua. Chính bây giờ đang xem xét toàn bộ chính sách 2003 của mình, và ngày càng quan tâm hơn trong sử dụng các máy tính trạm tự do nguồn mở.
Bộ này hy vọng hội thảo kỹ thuật sẽ dẫn tới các hợp đồng tiếp theo với các cơ quan hành chính của châu Âu.
Thông tin thêm:
IT strategists working for the French Gendarmerie and the Dutch municipality of Ede will participate in a conference organised by South Korea's Ministry of Science, ICT and Future Planning and the National IT Promotion Agency, to be held on 3 June in the capital Seoul.
South Korea is considering expanding its use of free and open source software, and has invited France's Major Stéphane Dumond to present the Gendarmerie's open source migration. From the Netherlands, Bart Lindeboom, director for computerisation and automation in the city of Ede, will talk about the town's open standards strategy.
Korea's IT policy makers will also study the use, development and distribution of free and open source solutions by one of Korea's pharmaceutical companies, Bukwang.
South Korea has been promoting the use of free and open source solutions for over a decade. It is now considering an overhaul of its 2003 policy, and is increasingly interested in the use of free and open source workstations.
The ministry hopes the workshop will lead to further contacts with European public administrations.
More information:
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.