Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Liên kết tới các hội thảo kỹ thuật của dự án OpenRoad

Các chủ đề thảo luận trong các cuộc hội thảo và các cuộc họp kỹ thuật của dự án OpenRoad

Lưu ý: Các nội dung được cập nhật liên tục và được sắp xếp theo thời gian.

  1. Ngày 15/04/2015: Code Camp tại Viện Tin học Nhân dân, Hội Tin học VN. Facebook.

  1. Ngày 04-07/02/2015: OpenRoad Code Camp. Thông tin cập nhật hết ngày 06/02/2015.

  1. Ngày 21/06/2014: Tích hợp PKI vào Zimbra với OpenPGP. Xem chi tiết.

  1. Ngày 14/06/2014: (1) Tổng quan OpenRoad; (2) Sử dụng Git trên GitHub; (3) CAS; (4) Các công cụ giao tiếp của OpenRoad.

Blogger Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.