Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Tài liệu dịch sang tiếng Việt: Qui trình thẩm định để phát hành mã nguồn sở hữu độc quyền theo giấy phép nguồn mở


Hôm nay, 09/06/2014, Blog này tròn 7 năm tuổi. Trong thời gian đó, Blog đã có hơn 5.000 tin bài dịch và viết, hơn 100 tài liệu dịch, hơn 100 bài báo, hàng chục bài trình chiếu phục vụ các bạn độc giả. Cũng nhân dịp này, xin gửi tới các bạn độc giả tài liệu “Qui trình thẩm định để phát hành mã nguồn sở hữu độc quyền theo giấy phép nguồn mở” để kịp thời phục vụ cho các công ty có mong muốn chuyển đổi các phần mềm nguồn đóng sở hữu độc quyền sang nguồn mở với một giấy phép nguồn mở rõ ràng.
Đây là tài liệu của tác giả là TS. Ibrahim Haddad, Phụ trách Nhóm Nguồn Mở về Nghiên cứu của Samsung tại Mỹ do Quỹ Linux xuất bản tháng 01/2014, 9 trang.
Khi các công ty nhận thức được những lợi ích của việc mở nguồn các công nghệ sở hữu độc quyền và việc xây dựng các cộng đồng phát triển xung quanh chúng, thì nhu cầu cho một qui trình được chính thức hóa sẽ nổi lên để quản lý sự biến đổi từ sở hữu độc quyền sang nguồn mở.
Sự thành công của một qui trình như vậy về tính sẵn sàng của một chương trình tuân thủ vững chắc như một điểm khởi đầu để cho phép xác định các thành phần, gốc gác và các giấy phép của phần mềm, và về tính sẵn sàng sự kiểm kê IP đúng phù hợp cho phép bạn có một ánh xạ trực tiếp giữa các tài sản IP của bạn và các thành phần mã nguồn thực tế.
Xem thêm: Mở nguồn công nghệ sở hữu độc quyền thật dễ. Quỹ Linux, tháng 01/2012. Tải về: https://www.dropbox.com/s/xunujgstgwqikw9/lf_os_proprietary_tech_made_simple-Vi-18042012.pdf
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.