Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Tài liệu dịch sang tiếng Việt: Hiểu về đám mây mở - Bộ hồ sơ các dự án đám mây mở


Là tài liệu do Quỹ Linux xuất bản tháng 10/2013, 14 trang. Tài liệu định nghĩa về đám mây mở, phân loại chúng theo 5 chủng loại chung: (1) các bộ kiểm tra máy ảo (Hypervisors) & các kho chứa (Containers); (2) Hạ tầng như một dịch vụ - IaaS (Infrastructure as a Service); (3) Nền tảng như một dịch vụ - PaaS (Platform as a Service); (4) Dự phòng & Quản lý; và (5) Lưu trữ. Các danh sách sẽ còn được bổ sung sửa đổi trong tương lai. Các dự án trong các danh sách được chọn theo 3 đặc tính cơ bản: (1) Sự phù hợp của chúng đối với đám mây mở; (2) Độ chín tương đối của chúng và (3) Tính trực quan tương đối của chúng. Các danh sách sẽ được sửa đổi bổ sung trong tương lai. Tải về:
Xem thêm và tải về: “Tuyên ngôn Đám mây Mở”, phiên bản 1. Diễn đàn Mở châu Âu - OFE (OpenForum Europe) xuất bản 14/11/2013, 3 trang. Tải về: https://www.dropbox.com/s/v4l7rvcidm9q7gw/DECLARATION%20FINAL%20V1-Vi-15012014.pdf
Blogger: Lê Trung NghĩaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.