Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Xây dựng cộng đồng xung quanh dự án phần mềm tự do nguồn mở


Là bài trình bày tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng ngày 19/06/2014.
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.