Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Giới thiệu phần mềm tự do nguồn mở - Hệ thống giấy phép của PMTDNM và tư liệu mở


Là bài trình bày trong Khóa tập huấn Phần mềm Quản trị Thư viện Tích hợp nguồn mở Koha do Liên hiệp Thư viện Đại học khu vực phía Bắc và công ty D&L tổ chức tại Đại học Sư phạm Hà Nội, ngày 27/11/2013
******************************
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.