Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Mạng PlayStation tắt tạm thời sau cuộc tấn công - Cập nhật

PlayStation Network temporarily shut after attack - Update

23 April 2011, 18:16

Theo: http://www.h-online.com/security/news/item/PlayStation-Network-temporarily-shut-after-attack-Update-1232264.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 23/04/2011

Lời người dịch: Tin tặc đã tấn công mạng Playstation của hãng Sony bằng DDoS, làm cho hệ thống mạng này phải tắt tạm thời. 75 triệu người sử dụng đã không truy cập được mạng trong hơn 4 ngày và các tin tặc có lẽ đã lấy đi nhiều số thẻ tín dụng của những người sử dụng.

Sony đã khẳng định trên PlayStation Blog chính thức rằng hãng đã tắt mạng PlayStation (PSN) và các dịch vụ Qriocity hôm 20/04 sau khi có một “sự thâm nhập trái phép từ bên ngoài” mà đã ảnh hưởng tới các dịch vụ. Hãng này nói hãng cần để cho các hệ thống phi trực tuyến trong khi hãng đang tiến hành điều tra. Khi bài này được viết, thì các hệ thống vẫn còn chưa sẵn sàng. Các báo cáo sớm từ Sony đã cho rằng một cuộc tấn công DDoS đã diễn ra, nhưng các thông điệp đó đã bị loại bỏ từ đó.

Nghi ngờ ban đầu nhằm vào Anonymous mà đầu tiên đã tung ra các cuộc tấn công vào Sony như một phần của “Chiến dịch Sony” (Opsony), một cuộc tấn công chơi lại đối với hành động pháp lý của Sony chống lại George Hotz (Geohot) - kể từ khi được thiết lập - và Alexander Egorenkov (Graf Chokolo). Nhưng, một tuyên bố trên dịch vụ thông tin của Anonymous nói “Một lần chúng tôi đã không làm điều đó”, dù nó không chỉ ra khả năng các thành viên khác của Anonymous có thể đã tiến hành. Nó nói rằng nó nghĩ “hình như còn hơn là một lời giải thích” là việc Sony đang giải quyết một vấn đề nội bộ với các máy chủ của công ty.

Cập nhật - Theo một bài viết từ Sony vào chủ nhật 24/04, thì các hệ thống vẫn còn treo và hãng này đang “làm việc suốt ngày để đưa mạng trở lại trực tuyến”. Sự chậm trễ là do, bây giờ, Sony “xây dựng lại hệ thống để tăng cường hơn hạ tầng mạng của chúng ta”.

Sony has confirmed on the official PlayStation Blog that it turned off the PlayStation Network (PSN) and Qriocity services on Wednesday 20 April after there had been an "external intrusion" which affected the services. The company says it needs to have the systems offline while it is conducting an investigation. As of writing, the systems are still unavailable. Early reports from Sony suggested a DDoS attack was in progress, but those messages have since been removed.

Suspicion had initially fallen upon Anonymous who had previously launched attacks upon Sony as part of "Operation Sony" (Opsony), a payback attack for Sony's legal action against George Hotz (Geohot) – since settled – and Alexander Egorenkov (Graf Chokolo). But, a statement on Anonymous' news service says "For once we didn't do it", though it doesn't rule out the possibility other members of Anonymous could have taken action. It says that it thinks "a more likely explanation" is that Sony are covering up an internal problem with the company servers.

Update - According to a further posting from Sony on Sunday 24 April, the systems are still suspended and the company is "working around the clock to bring them both back online". The delay is due, now, to Sony "rebuilding out system to further strengthen our network infrastructure".

(djwm)

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.