Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Tài liệu dịch sang tiếng Việt: “Cơ hội số - Rà soát lại về Sở hữu Trí tuệ và Tăng trưởng”


Tài liệu là một báo cáo độc lập của Giáo sư Ian Hargreaves, xuất bản tháng 05/2011, 139 trang. Tài liệu phân tích mối quan hệ giữa sở hữu trí tuệ và sự tăng trưởng kinh tế quốc gia, phù hợp với hoàn cảnh của nước Anh và đưa ra các khuyến cáo cho chính phủ Anh để có thể là những người tiên phong trong một thế giới với sự bùng nổ các công nghệ số có liên quan tới Internet, và về những vấn đề có liên quan tới sở hữu trí tuệ mà thế giới sẽ phải đương đầu với chính sự bùng nổ đó của Internet. Tải về bản tiếng Việt tại: http://ubuntuone.com/3prXV175ZoXdaIvJDiuqMu.
Không có thứ gì là bất biến, kể cả hệ thống sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế, những hệ thống mà nhiều người tưởng như là nó 'đương nhiên phải thế' từ vài trăm năm qua, thì với sự phát triển của Internet và thế giới số, nó chẳng 'đương nhiên' gì cả, mà ngược lại, nó 'buộc phải' thay đổi vì sự sống sót của các công ty đổi mới sáng tạo, vì sự sống sót của các quốc gia đổi mới sáng tạo, vì sự sống sót của thế giới đổi mới sáng tạo. Một số điểm trong tài liệu có thể là phù hợp cho một quốc gia đang phát triển như Việt Nam để học tập, dù một số chỉ phù hợp với các quốc gia đã phát triển như nước Anh.
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.