Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Dành cho các lập trình viên phần mềm


Software developers
By Elena Blanco, Published: 01 July 2005, Reviewed: 09 May 2013
Bài được đưa lên Internet ngày: 09/05/2013
Lời người dịch: Là một lập trình viên, đương nhiên bạn cần là người sành sỏi về kỹ thuật. Tuy nhiên, với các dự án phần mềm tự do nguồn mở (PMNM), có thể điều đó là chưa đủ, mà bạn cần biết thêm về phương pháp luận phát triển của PMNM và các vấn đề pháp lý có liên quan tới PMNM vì lợi ích của chính bạn, để công sức của bạn bỏ ra sẽ không bị uổng phí. Bài này tổng hợp tất các các tài nguyên đó để bạn tham khảo. Đặc biệt, bài sẽ có các đường dẫn tới các tài liệu trong loạt bài của OSS Watch đã được dịch sang tiếng Việt, để giúp bạn có tiếp cận được nhanh nhất tới các nội dung liên quan đó.
Rất có khả năng rằng bạn, như một lập trình viên phần mềm, đã đang sử dụng rồi các thành phần phần mềm nguồn mở (PMNM), dù biết hay không biết. Nhưng điều quan trọng để nhận thức được rằng cộng đồng phát triển nguồn mở đưa ra nhiều hơn là chỉ phần mềm. Các lập trình viên mà đóng góp thời gian của họ làm việc trong các dự án nguồn mở thường thấy rằng nó có lợi cho các kỹ năng lập trình của họ, các khả năng giao tiếp của họ và thậm chí có khả năng là cả cuộc sống xã hội của họ nữa. Nhiều trong số họ đóng góp cho các dự án nguồn mở như một phần công việc hàng ngày của họ.
Nhiều dự án nguồn mở đã bắt đầu, hoặc từ không gì cả hoặc bằng một mẩu phần mềm có trước đó và được mở nguồn. Các lập trình viên và một số người sử dụng tiềm năng có thể cộng tác trong một môi trường phân tán để thỏa mãn một nhu cầu, và có thể bắt đầu thấy trước và cung cấp cho các nhu cầu đang nổi lên. Dù là một cộng đồng các lập trình viên xung quanh một mẩu phần mềm, hay một cộng đồng đã tồn tại trước đó rồi quyết định nó cần một mẩu phần mềm mới, thì sự kết hợp của một nhóm xã hội có chủ tâm và một chu kỳ phát hành và bình luận nhanh thường sản xuất ra mã tốt.
Phương pháp luận phát triển PMNM
Việc phát triển phần mềm bằng việc sử dụng một phương pháp luận phát triển nguồn mở có thể là một kinh nghiệm hoàn toàn khác đối với việc phát triển trong một mô hình nguồn đóng. Tuy nhiên, các lập trình viên với một nền tảng nguồn đóng có thể ngạc nhiên ở những điểm tương đồng cũng như khác biệt. Các tài nguyên đó khai thác nền tảng cho thế giới PMNM và cách mà nó làm việc.
Các vấn đề pháp lý
Giống như bất kỳ người chuyên nghiệp sáng tạo nào, một lập trình viên cần hiểu các quyền sở hữu trí tuệ của họ. Mã mà bạn viết có thể thuộc về bạn, ông chủ của bạn hoặc thậm chí trường cao đẳng hoặc đại học của bạn. Hiểu được các trách nhiệm và quyền hạn của bạn có thể xem như là thích hợp đối với nghiệp vụ cốt lõi của việc tiến hành phát triển, nhưng nếu bạn không tốn thời gian để hiểu những vấn đề đó rồi sau đó sự sử dụng lại mã có thể nhanh chóng dẫn tới phần mềm không thể được phát hành một cách hợp pháp và trở thành nhiều nỗ lực bị bỏ phí.
Các tài nguyên sẽ giúp bạn giành được một nền tảng trong các vấn đề pháp lý xung quanh sự tạo và sử dụng lại mã. Xin lưu ý: chúng tôi không phải là các luật sư, và đây không phải là tư vấn pháp lý.
Các vấn đề kỹ thuật
Các lập trình viên rõ ràng cần phải sành sỏi trong các vấn đề kỹ thuật. Nhiều thực tiễn tốt nhất trong phát triển phần mềm thường được trải nghiệm trong các dự án nguồn mở, đặc biệt theo các phương pháp luận lanh lẹ hơn. Điều này làm cho việc cam kết tham gia với một dự án hoặc bắt đầu một dự án sẽ ít nặng nề hơn. Ở đây chúng tôi liên kết một số nguồn kỹ thuật hơn nữa có thể các lập trình viên phần mềm có quan tâm.
Nằm trong vòng lặp
Để cập nhật với những gì đang diễn ra trong thế giới nguồn mở khi nó liên quan tới việc ra quyết định chiến lược về CNTT trong khu vực hàn lâm, bạn có thể mong muốn sẽ
Thừa nhận
Tài liệu này có chứa các hình ảnh được cấp phép Creative Commons trên Flickr của macieklew, Joe GratzJoGuldi.
It is very likely that you, as a software developer, are already using open source software components, knowingly or unknowingly. But it is important to realise that the open source development community provides more than just the software. Developers who contribute their time to working on open source projects often find that it benefits their programming skills, their communicative abilities and even possibly their social lives. Many of them contribute to open source projects as part of their day job.
Many new open source projects get started, either from scratch or by open-sourcing a pre-existing piece of software. The developers and some potential users can collaborate within a distributed environment to satisfy a need, and perhaps start to anticipate and cater for emerging needs. Whether a community develops around a piece of software, or a pre-existent community decides it needs a new piece of software, the combination of a purposeful social group and a rapid cycle of release and comment often results in the production of good code.
Open source software development methodology
Developing software using an open source development methodology can be a quite different experience to developing in a closed source model. However, developers with a closed source background may be surprised at the points of similarity as well as difference. These resources explore the background to the open source software world and the way that it works.
Legal issues
Like any creative professional, a developer needs to understand their intellectual property rights. The code you write may belong to you, your employer or even your college or university. Understanding your responsibilities and rights may seem irrelevant to the core business of getting developing, but unless you take the time to understand these matters then the re-use of code can quickly result in software that cannot be legally released and becomes a lot of wasted effort.
These resources should help you gain a grounding in the legal issues surrounding the creation and reuse of code. Please note: we are not lawyers, and this is not legal advice.
Technical issues
Clearly developers need to be well versed in technical matters. Many of the best practice in software development are often practiced in open source projects, specifically in the more agile methodologies. This makes engaging with a project or starting one less onerous. Here we link to some more technical resources that may be of interest to those who develop software.
Stay in the loop
To keep up to date with what is happening in the open source world as it relates to software developers in the academic sector you may wish to
OSS Watch also provides institution specific consultation workshops for universities and colleges seeking assistance in thinking through their engagement with free and open source software.
Acknowledgements
This document contains Creative Commons licensed photos by Flickr users macieklew, Joe Gratz and JoGuldi.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.