Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Cựu cố vấn về tính riêng tư của Microsoft: 'Tôi không tin Microsoft'


Microsoft's former privacy adviser: 'I don't trust Microsoft'
theguardian.com, Monday 30 September 2013 18.31 BST
Bài được đưa lên Internet ngày: 30/09/2013
Congress of Privacy and Surveillance
Lời người dịch: Caspar Bowden từng là cố vấn về tính riêng tư của Microsoft và đã rời hãng này vào năm 2011 nói: “Được tiếp cận nhiều nhà chức trách châu Âu với các mối quan tâm của tôi và họ đã nhún vai coi khinh. Rồi thì chúng ta đã có Edward Snowden và giờ thì tôi bận rộn hơn bao giờ hết kể từ đó”. “Tôi đã không biết về PRISM khi tôi từng ở Microsoft và bây giờ tôi không tin Microsoft. Tôi bây giờ hoàn toàn là phần mềm tự do”. “Bowden đề xuất một “đám mây châu Âu” và nói rằng những người sử dụng nên được cảnh báo khi họ đăng nhập vào các dịch vụ nằm ở Mỹ mà có thể đặt những người sử dụng vào dảy giám sát của một chính phủ nước ngoài. Ông cũng nói rằng ông đã dừng sử dụng các sản phẩm của Microsoft và hiện nay hoàn toàn sử dụng các phần mềm tự do nguồn mở”. Xem thêm: 'Chương trình gián điệp PRISM trên không gian mạng'.
Hội nghị về Giám sát và tính riêng tư ngày hôm nay ở Geneva đã và đang không kéo theo cú đấm nào, với các diễn giả bao gồm cả cựu cố vấn về tính riêng tư của Microsoft Caspar Bowden, người đã rời hãng này vào năm 2011.
“Được tiếp cận nhiều nhà chức trách châu Âu với các mối quan tâm của tôi và họ đã nhún vai coi khinh. Rồi thì chúng ta đã có Edward Snowden và giờ thì tôi bận rộn hơn bao giờ hết kể từ đó”.
“Tôi đã không biết về PRISM khi tôi từng ở Microsoft và bây giờ tôi không tin Microsoft. Tôi bây giờ hoàn toàn là phần mềm tự do”.
Bowden đề xuất một “đám mây châu Âu” và nói rằng những người sử dụng nên được cảnh báo khi họ đăng nhập vào các dịch vụ nằm ở Mỹ mà có thể đặt những người sử dụng vào dảy giám sát của một chính phủ nước ngoài.
Ông cũng nói rằng ông đã dừng sử dụng các sản phẩm của Microsoft và hiện nay hoàn toàn sử dụng các phần mềm tự do nguồn mở.
Sử dụng Facebook nhắc tôi về những người hút thuốc - họ biết điều đó không tốt cho sức khỏe, nhưng họ vẫn hút nó. Rich lượm lặt trong blog của chúng tôi về điều này hôm nay...
Today's Congress on Privacy and Surveillance in Geneva has been pulling no punches, with speakers including former Microsoft privacy advisor Caspar Bowden who left the company in 2011.
"Approached many of the European authorities with my concerns and they shrugged. Then we had Edward Snowden and ever since then I've been busy.
"I didn't know about Prism when I was at Microsoft and I don't trust Microsoft now. I'm completely free software now."
Bowden proposes an "EU cloud" and said that users should be warned when they log on to services based in the USA that might put the users within the surveillance range of a foreign government.
He also said that he stopped using Microsoft products and exclusively uses free, open source software now.
Facebook use reminds me of people who smoke - they know it's not healthy, but they do it anyway.
Rich pickings in our liveblog of this today...
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.