Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Thực trạng ứng dụng phần mềm nguồn mở tại Việt Nam


Là nội dung bài trình bày tại khóa đào tạo về phần mềm nguồn mở do Ban Quản lý Dự án Phát triển CNTT&TT tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 10/10/2013 tại Hà Nội.
Blogger: Lê Trung Nghĩa

1 nhận xét:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.