Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Quốc hội Mỹ: Sáng kiến mới để chống lại các quỷ lùn bằng sáng chế


US Congress: New initiative to combat patent trolls
3 August 2012, 10:48
Bài được đưa lên Internet ngày: 03/08/2012
Lời người dịch: Nước Mỹ vẫn loay hoay cải cách hệ thống bằng sáng chế, đặc biệt là các bằng sáng chế cho phần cứng và phần mềm máy tính. Lần này là một dự luật do cả 2 đảng đệ trình nhằm cản đường của các quỷ lùn bằng sáng chể bằng việc yêu cầu bên thua kiện phải chịu tất cả mọi chi phí. Quỷ lùn bằng sáng chế là những kẻ mà “Họ nhét vào túi của họ bằng việc mua các bằng sáng chế đối với các sản phẩm mà họ đã không tạo ra và sau đó kiện các nhà sáng chế mà đã làm việc cật lực và đã tạo ra sản phẩm”. Cách đây không lâu, tổ chức quyền dân sự Quỹ Biên giới Điện tử (EFF) cũng đang cố gắng cải cách hệ thống các quyền sở hữu trí tuệ thông qua việc đề xuất thời hạn độc quyền của luật cho các bằng sáng chế phần mềm giảm từ 20 năm xuống còn 5 năm. Xem: EFF công bố dự án cải cách bằng sáng chế “Bảo vệ đổi mới”ITU kêu gọi hội nghị thượng đỉnh để xử trí kiện tụng bằng sáng chế.
Các nghị sỹ Đảng Dân chủ Peter DeFazio và Đảng Cộng hòa Jason Chaffetz đã đệ trình một dự luật của 2 đảng lên Hạ viện Mỹ, đề xuất rằng bên thua trong một vụ kiện bằng sáng chế về CNTT sẽ ôm tất cả các chi phí pháp lý. Hiện hành, các chi phí thường được chia sẻ cho các bên. “Cứu những nhà sáng chế công nghệ cao khỏi Luật Tranh chấp Pháp lý Sai lầm (SHIELD)” có thể cho phép một bên bị bị kiện không thành công không phải chịu bất kỳ gánh nặng tài chính nào. Điều này có thể làm cho bên nguyên tiềm năng có thể phải nghĩ kỹ trước khi đi ra tòa.
Với dự luật này, DeFazio chủ yếu nhằm để không khuyến khích các quỷ lùn bằng sáng chế (patent trolls). “Các quỷ lùn bằng sáng chế không tạo ra công nghệ mới và họ không tạo ra công ăn việc làm cho nước Mỹ”, nghị sỹ bang Oregon nói. “Họ nhét vào túi của họ bằng việc mua các bằng sáng chế đối với các sản phẩm mà họ đã không tạo ra và sau đó kiện các nhà sáng chế mà đã làm việc cật lực và đã tạo ra sản phẩm”. Một vụ kiện duy nhất “có thể dễ dàng có giá hơn 1 triệu USD” đối với bên bị, nghị sỹ này nói.
Dự luật chỉ giới hạn đối với các bằng sáng chế đề cập tới phần cứng hoặc phần mềm cho các máy tính và các hệ thống CNTT khác. Nó xác định một bằng sáng chế phần mềm như một bằng sáng chế mà đề cập tới “bất kỳ tiến trình nào có thể được triển khai trong một máy tính bất kể liệu một máy tính có được nhắc tới một cách đặc biệt trong bằng sáng chế đó hay không”. Điều này cũng bao gồm các hệ thống có thể lập trình được để thực hiện một tiến trình như vậy. Dự luật đặc biệt làm mờ câu hỏi gây tranh cãi cao độ về việc liệu “những đổi mới được triển khai trong các máy tính” có nhên được trao bằng sáng chế hay không, nói rằng nó không nhằm tới việc sửa đổi bổ sung luật đang tồn tại về bằng sáng chế.
Bản thân tổ chức quyền dân sự Quỹ Biên giới Điện tử (EFF) cũng đang cố gắng cải cách hệ thống các quyền sở hữu trí tuệ và hiện đang trong quá trình thu thập các gợi ý, đã chào đón sáng kiến này. Cách thành viên của Hạ viện Mỹ cũng đã cố gắng tạo ra những cản trở đối với các quỷ lùn bằng sáng chế trong “Luật Sáng chế Mỹ” (America Invents Act) nhưng đã không có khả năng đảm bảo cho đa số. Như là một hệ quả, dự luật này cuối cùng từng được phê chuẩn chỉ những khía cạnh được đề cập tới cải cách bằng sáng chế nói chung.
Democrat Peter DeFazio and Republican Jason Chaffetz have submitted a bipartisan bill to the US House of Representatives which proposes that the losing party in an IT patent lawsuit should bear all the legal costs. Currently, costs are often shared by both parties. The "Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes (SHIELD) Act" would allow an unsuccessfully challenged defendant to walk away without any financial burdens. This might make potential claimants think twice before going to court.
With this bill, DeFazio mainly aims to discourage patent trolls. "Patent trolls don't create new technology and they don't create American jobs," said the Oregon representative. "They pad their pockets by buying patents on products they didn't create and then suing the innovators who did the hard work and created the product". A single lawsuit "may easily cost over $1 million" for defendants, added the representative.
The bill is limited to patents that cover hardware or software for computers and other IT systems. It defines a software patent as a patent that covers "any process that could be implemented in a computer regardless of whether a computer is specifically mentioned in the patent." This also includes systems that can be programmed to perform such a process. The bill expressly omits the highly controversial question of whether "computer-implemented inventions" should be patentable at all, stating that it does not aim to amend the substantive patent law.
The Electronic Frontier Foundation (EFF) civil rights organisation, which is itself trying to reform the intellectual property rights system and is currently in the process of gathering suggestions, has welcomed the initiative. Members of the US House of Representatives had already tried to create obstacles for patent trolls within the "America Invents Act" but were unable to secure majorities. As a consequence, the bill that was eventually passed only covered aspects of general patent reform.
(djwm)
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.