Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Chống độc quyền: Ủy ban gửi tuyên bố phản đối Motorola Mobility về sử dụng sai tiềm tàng các bằng sáng chế cơ bản tiêu chuẩn cho điện thoại di động


Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Motorola Mobility on potential misuse of mobile phone standard-essential patents
Reference: IP/13/406 Event Date: 06/05/2013
Bài được đưa lên Internet ngày: 06/05/2013
Brussels, 6 May 2013
Lời người dịch: Đây là tuyên bố phản đối của Ủy ban châu Âu (EC) đối với Motorola Mobility về sử dụng sai tiềm tàng các bằng sáng chế có trong tiêu chuẩn GPRS của Viện Tiêu chuẩn hóa Viễn thông châu Âu (ETSI), một phần của tiêu chuẩn GSM, nó là một tiêu chuẩn công nghiệp chủ chốt cho các giao tiếp di động và không dây, trong vụ kiện chống lại Apple khi Motorola Mobility muốn viện tới lệnh huấn thị của tòa án Đức để cấm Apple bán hàng vì vi phạm một bằng sáng chế mà theo EC là một bằng sáng chế tiêu chuẩn cơ bản dựa vào các điều khoản Hợp lý và Không Phân biệt đối xử - FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory). Nó cho thấy các bằng sáng chế dạng FRAND trong các tiêu chuẩn cơ bản là có vấn đề.
Chống độc quyền: Ủy ban gửi tuyên bố phản đối Motorola Mobility về sử dụng sai tiềm tàng các bằng sáng chế cơ bản tiêu chuẩn của cho điện thoại di động.
Ủy ban châu Âu đã thông báo cho Motorola Mobile về quan điểm ban đầu của mình rằng việc tìm kiếm và ép tuân thủ của công ty đối với một lệnh huấn thị của tòa án chống lại Apple tại Đức trên cơ sở các bằng sáng chế cơ bản tiêu chuẩn - SEP (Standard-Essential Patents) cho điện thoai di động của hãng đã làm dấy lên một sự lạm dụng vị thế áp đảo bị các qui định chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) cấm. Trong khi cầu viện tới những lệnh huấn thị của tòa trong một phương cách chữa trị có khả năng đối với các vi phạm bằng sáng chế, sự tiến hành như ậy có thể là lạm dụng trong khi các SEP có quan tâm và người được cấp phép tiềm năng có thiện chí nhảy vào một giấy phép với các điều khoản Công bằng, Hợp lý và Không Phân biệt đối xử - FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory). Trong một tính huống như vậy, Ủy ban cân nhắc ở giai đoạn này rằng những người nắm giữ SEP ưu thế sẽ không có được sự nhờ cậy đối v ới các lệnh huấn thị, thứ thường có liên quan tới sự cấm bán sản phẩm vi phạm bằng sáng chế, để bóp méo những thỏa thuận cấp phép và áp đặt các điều khoản cấp phép phi lý lên những người được cấp bằng sáng chế. Sự dùng sai các SEP đó cuối cùng có thể làm hại những người tiêu dùng. Việc gửi đi một Tuyên bố phản đối không xử trước kết quả cuối cùng của cuộc điều tra.
Phó Chủ tịch Ủy ban chịu trách nhiệm về chính sách cạnh tranh Joaquin Almunia đã nói: “Bảo vệ sở hữu trí tuệ là một hòn đá tảng của đổi mới và tăng trưởng. Nhưng vì thế là sự cạnh tranh. Tôi nghĩ rằng các công ty nên bỏ thời gian của họ vào việc đổi mới và cạnh tranh về giá trị của các sản phẩm mà họ chào - không sử dụng sai các quyền sở hữu trí tuệ của họ để giữ giá cao đối với các đối thủ cho sự thiệt hại của đổi mới và sự lựa chọn của người tiêu dùng”.
Các cơ quan tiêu chuẩn thường yêu cầu các thành viên cam kết cấp phép trong các điều khoản FRAND cho các bằng sáng chế mà họ đã công bố cơ bản đối với một tiêu chuẩn. Cam kết này được thiết kế để đảm bảo sự truy cập có hiệu quả tới một tiêu chuẩn cho tất cả các tay chơi của thị trường và để ngăn chặn “sự giữ giá cao” của một người nắm giữ SEP duy nhất. Quả thực, sự truy cập tới các bằng sáng chế mà là tiêu chuẩn cơ bản là một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ công ty nào bán các sản phẩm tương hợp được trong thị trường. Sự truy cập như vậy cho phép những người tiêu dùng có được một sự lựa chọn rộng lớn hơn các sản phẩm tương hợp được trong khi đảm bảo rằng những người nắm giữ SEP được đền bù thỏa đáng cho sở hữu trí tuệ của họ.
Các SEP của Motorola Mobility theo yêu cầu có liên quan tới tiêu chuẩn GPRS của Viện Tiêu chuẩn hóa Viễn thông châu Âu (ETSI), một phần của tiêu chuẩn GSM, nó là một tiêu chuẩn công nghiệp chủ chốt cho các giao tiếp di động và không dây. Khi tiêu chuẩn này đã được áp dụng tại châu Âu, Motorola Mobility đã đưa ra một cam kết rằng nó có thể cấ phép cho các bằng sáng chế mà hãng đã công bố cơ bản đối với tiêu chuẩn đó trong các điều khoản FRAND. Dù vậy, Motorola Mobility đã tìm kiếm một lệnh huấn thị chống lại Apple ở Đức trên cơ sở GPRS SEP và, sau khi lệnh huấn thị đó đã được trao, đã đi tiếp để ép tuân thủ nó, thậm chí khi Apple đã công bố rằng hãng có thể có thiện chí ràng buộc vào bằng một sự xác định các phí bản quyền FRAND của tòa án Đức.
Tuyên bố phản đối hôm nay đưa ra quan điểm ban đầu của Ủy ban theo những hoàn cảnh cụ thể của vụ kiện này - một cam kết trước để cấp phép các SEP trong các điều khoản FRAND và thỏa thuận của Apple chấp nhận một xác định ràng buộc các điều khoản của một giấy phép FRAND đối với các SEP của một bên thứ 3 - sự viện dẫn tới những lệnh huấn thị gây hại cho sự cạnh tranh. Ủy ban có quan tâm rằng mối đe dọa của các lệnh huấn thị có thể bóp méo các thỏa thuận cấp phép và dẫn tới các điều khoản cấp phép mà giấy phép của SEP có thể đã không chấp nhận bỏ qua mối đe dọa này. Điều này có thể dẫn tới ít sự lựa chọn cho người tiêu dùng hơn.
Quan điểm ban đầu đã thể hiện trong Tuyên bố ngày hôm phản đối ngày hôm nay không yêu cầu sự sẵn sàng của sự giảm nhẹ bớt có tính huấn thị đối với những người nắm giữ SEP ngoài các hoàn cảnh đặc thù hiện diện trong vụ kiện này, ví dụ trong trường hợp các giấy phép không có thiện chí.
Nền tảng
Điều 102 TFEU cấm lạm dụng vị thế áp đảo mà có thể làm ảnh hưởng tới buôn bán và cản trở hoặc hạn chế sự cạnh tranh. Sự triển khai của điều khoản này được xác định trong Quyết định Chống độc quyền (Quyết định của Hội đồng số 1/2003) có thể được Ủy ban và các cơ quan chức trách cạnh tranh quốc gia các nước thành viên EU áp dụng.
Một tuyên bố phản đối là một bước chính thức trong các cuộc điều tra của Ủy ban. Ủy ban thông báo cho các bên có liên quan bằng văn bản về sự phản đối được nảy sinh chống lại họ và các bên có thể trả lời bằng văn bản và yêu cầu một cuộc điều trần bằng miệng cho các bình luận hiện hành.
Nếu, sau khi các bên đã thực thi quyền bảo vệ của họ, Ủy ban kết luận rằng có bằng chứng đầy đủ về một sự vi phạm, nó có thể đưa ra một quyết định cấm tiến hành và áp đặt một án phạt cho tới 10% doanh số toàn cầu thường niên của một công ty
Để có thêm thông tin, bạn có thể tư vấn MEMO/13/403.
Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Motorola Mobility on potential misuse of mobile phone standard-essential patents
The European Commission has informed Motorola Mobility of its preliminary view that the company's seeking and enforcing of an injunction against Apple in Germany on the basis of its mobile phone standard-essential patents ("SEPs") amounts to an abuse of a dominant position prohibited by EU antitrust rules. While recourse to injunctions is a possible remedy for patent infringements, such conduct may be abusive where SEPs are concerned and the potential licensee is willing to enter into a licence on Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (so-called "FRAND") terms. In such a situation, the Commission considers at this stage that dominant SEP holders should not have recourse to injunctions, which generally involve a prohibition to sell the product infringing the patent, in order to distort licensing negotiations and impose unjustified licensing terms on patent licensees. Such misuse of SEPs could ultimately harm consumers. The sending of a Statement of Objections does not prejudge the final outcome of the investigation.
Commission Vice President in charge of competition policy Joaquín Almunia said: "The protection of intellectual property is a cornerstone of innovation and growth. But so is competition. I think that companies should spend their time innovating and competing on the merits of the products they offer – not misusing their intellectual property rights to hold up competitors to the detriment of innovation and consumer choice."
Standards bodies generally require members to commit to license on FRAND terms the patents that they have declared essential for a standard. This commitment is designed to ensure effective access to a standard for all market players and to prevent "hold-up" by a single SEP holder. Indeed, access to those patents which are standard-essential is a precondition for any company to sell interoperable products in the market. Such access allows consumers to have a wider choice of interoperable products while ensuring that SEP holders are adequately remunerated for their intellectual property.
The Motorola Mobility SEPs in question relate to the European Telecommunications Standardisation Institute's (ETSI) GPRS standard, part of the GSM standard, which is a key industry standard for mobile and wireless communications. When this standard was adopted in Europe, Motorola Mobility gave a commitment that it would license the patents which it had declared essential to the standard on FRAND terms. Nevertheless, Motorola Mobility sought an injunction against Apple in Germany on the basis of a GPRS SEP and, after the injunction was granted, went on to enforce it, even when Apple had declared that it would be willing to be bound by a determination of the FRAND royalties by the German court.
Today's Statement of Objections sets out the Commission's preliminary view that under the specific circumstances of this case - a previous commitment to license SEPs on FRAND terms and the agreement of Apple to accept a binding determination of the terms of a FRAND licence for SEPs by a third party - recourse to injunctions harms competition. The Commission is concerned that the threat of injunctions can distort licensing negotiations and lead to licensing terms that the licensee of the SEP would not have accepted absent this threat. This would lead to less consumer choice.
The preliminary view expressed in today's Statement of Objections does not question the availability of injunctive relief for SEP holders outside the specific circumstances present in this case, for example in the case of unwilling licensees.
Background
The Commission opened the investigation in April 2012.
Article 102 TFEU prohibits the abuse of a dominant position which may affect trade and prevent or restrict competition. The implementation of this provision is defined in the Antitrust Regulation (Council Regulation No 1/2003) which can be applied by the Commission and by the national competition authorities of EU Member States.
A Statement of Objections is a formal step in Commission investigations. The Commission informs the parties concerned in writing of the objections raised against them and the parties can reply in writing and request an oral hearing to present comments.
The Commission takes a final decision only after the parties have exercised their rights of defence.
If, after the parties have exercised their right of defence, the Commission concludes that there is sufficient evidence of an infringement, it can issue a decision prohibiting the conduct and impose a fine of up to 10 % of a company’s annual worldwide turnover.
For more information, you may consult MEMO/13/403.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.