Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Bộ Tư pháp cảnh báo chống lại việc cấm bán trong các vụ kiện vi phạm bằng sáng chế


Justice Department warns against sales bans in patent infringement cases
by James Dohnert, 10 Jan 2013
Bài được đưa lên Internet ngày: 10/01/2013
Lời người dịch: Bây giờ thì tới lượt Bộ Tư pháp Mỹ và chính USPTO không chịu nổi những lệnh cấm bán hàng từ các vụ kiện bằng sáng chế liên tục xảy ra thời gian vừa qua trong nền công nghiệp di động. Thế mới biết là hệ thống bằng sáng chế Mỹ là đại vấn đề. Vậy mà nhiều “chuyên gia” lại muốn thứ “củ chuối” đó được mang vào Việt Nam.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO) đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi hạn chế sử dụng các lệnh cấm bán hàng trong các vụ kiện ra tòa có liên quan tới các bằng sáng chế tiêu chuẩn cơ bản.
Trong một tuyên bố các nhóm kêu gọi Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) chỉ đưa ra lệnh cấm bán hành trong các trường hợp vi phạm cực kỳ. Yêu cầu thận trọng tới sau một cuộc tấn công dữ dội gần đây các vụ kiện vi phạm bằng sáng chế yêu cầu cấm bán hàng.
Trong tuyên bố của mình DOJ kêu gọi USITC đối với yếu tố gây hại tiềm tàng đối với việc cấm bán hàng có thể gây ra cho công chúng khi làm việc với các vụ kiện bằng sáng chế. Trong khi nhóm này không hoàn toàn bỏ qua lệnh cấm bán, thì nó kêu gọi cẩn thận khi cân nhắc vấn đề đó.
Tuyên bố của DOJ tới sau một sự bùng phát gần đây các vụ kiện vi phạm bằng sáng chế trong thị trường điện thoại thông minh. Các công ty như Apple và Motorola đã và đang kêu gọi cấm bán hàng trong các vụ kiện vi phạm bằng sáng chế trong suốt vài năm qua.
Nhiều vụ kiện có liên quan tới các bằng sáng chế tiêu chuẩn cơ bản được phân loại vì sự cần thiết của chúng trong ngành công nghiệp.
Các công ty sở hữu các bằng sáng chế tiêu chuẩn cơ bản thường cấp phép chúng cho các đối thủ cạnh tranh để lấy tiền phí bản quyền. Tuy nhiên, một số hãng đã không có được giấy phép trong các bằng sáng chế của họ và kết thúc bằng việc đấu tranh ở tòa để cấm bán hàng.
Nhiều vụ đã được thực hiện trong nền công nghiệp bằng sáng chế Mỹ những tháng gần đây. Cùng với DOJ, Thẩm phán Mỹ Richard Posner cũng đã chỉ trích sử dụng bằng sáng chế hiện hành vào tháng 07 năm ngoái.
The US Department of Justice (DOJ) and US Patent & Trademark Office (USPTO) have released a joint statement calling for limited use of sales bans in standard essential patent-related court cases.
In the statement the groups call on the US International Trade Commission (USITC) to only issue sales bans in extreme cases of infringement. The appeal for caution comes following a recent onslaught of patent infringement cases calling for sales bans.
In its statement the DOJ calls on the USITC to factor in the potential harm a sales ban could cause the public when working on patent cases. While the group doesn't completely dismiss sales bans, it does call for caution when considering the issue.
The DOJ's statement comes following a recent onslaught of patent infringement cases in the smartphone market. Companies like Apple and Motorola have been calling for sales bans in patent infringement cases for the part few years.
Many of the cases involve standard essential patents which are categorized because of their necessity in the industry.
Companies that own standard essential patents usually license them to competitors for royalty fees. However, some firms have failed to garner license on their patents and end up in court fighting for sales bans.
Much has been made about the US patent industry in recent months. Along with the DOJ, US Judge Richard Posner also decried the current uses of patents last July.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.