Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Cuộc chiến toàn cầu của Apple với Samsung và Android


Apple's Worldwide War on Samsung and Android
By Steven J. Vaughan-Nichols | November 30, 2011, 9:09am PST
Bài được đưa lên Internet ngày: 30/11/2011
Lời người dịch: Chiến tranh giữa các doanh nghiệp có liên quan tới sở hữu trí tuệ nay đã ở mức toàn cầu và cuộc chiến đó là để chống lại sự cạnh tranh, chống lại sự đổi mới sáng tạo. Ví dụ, “Đặc biệt, Apple đang chậm rãi đưa ra tối thiểu 19 vụ kiện tại 12 tòa án trong 9 quốc gia ở 4 châu lục... Nếu Samsung, một sức mạnh toàn cầu theo quyền của riêng nó, còn không thể đánh được Apple, hoặc quyết định điều đó là quá đắt để ở lại với cuộc chơi, thì cơ hội nào cho bất kỳ công ty nào khác có được đây? Một doanh nghiệp nhỏ hơn không trụ vững được một cơ hội trong một thế giới nơi mà một tập đoàn hay đi bắt nạt có thể kiện họ theo đúng nghĩa đen khắp thế giới trong 24 giờ mỗi ngày cho tới khi họ sụp đổ. Luật IP càng sớm được làm rõ về thiết kế của nó, thực tiễn nghiệp vụ và các con quỷ về bằng sáng chế phần mềm bao nhiêu, thì càng tốt bấy nhiêu. Nếu không, thậm chí nếu Apple có ăn năn về các cách thức chống lại cạnh tranh của hãng, thì đổi mới sáng tạo trong bất kỳ công nghệ nào đang diễn ra sẽ đi tới hồi kết ngoại trừ các công ty mà có thể kham được hàng chục và hàng trăm triệu USD cho các vụ kiện trên toàn cầu”.
Tóm tắt: Các cuộc chiến tranh về thiết kế và bằng sáng chế sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp không còn chỉ gói gọn trong một quốc gia duy nhất nữa. Bây giờ, do Apple dẫn dắt, họ đang chiến đấu trên khắp thế giới. May cho chúng ta.
Một số người khờ dại vẫn có ảo tưởng này rằng các cuộc chiến tranh bằng sáng chế về phần mềm và thiết kế các sản phẩm có thứ gì đó để làm với một số giá trị thực của sở hữu trí tuệ (IP) một cách thần thoại hoang tưởng. Trong khi quả thực có những trường hợp có liên quan tới một một cái bẫy chuột tốt hơn, thì hầu hết các trường hợp như vậy là về không gì cả ngoại trừ việc nặn bóp tiền tươi từ những người mà họ tạo ra những sản phẩm thật, hoặc, trong trường hợp của Apple chống lại Samsung, Apple đang cố gắng giữ lại thị phần của hãng chống lại một đối thủ cạnh tranh có thể.
Apple tạo ra những sản phẩm tuyệt vời, nhưng bạn có thể không biết hãng từ cái cách mà hãng đang tấn công Samsung. Thay vì để thị trường quyết định các sản phẩm của ai là tốt hơn, thì Apple muốn các tòa án sẽ quyết định. Đặc biệt, Apple đang chậm rãi đưa ra tối thiểu 19 vụ kiện tại 12 tòa án trong 9 quốc gia ở 4 châu lục.
Hãy chui vào đó trong 1 phút. Apple đang cố sử dụng luật sở hữu trí tuệ như một cái dùi cui khắp thế giới để bảo vệ việc bán hàng của hãng.
Cuộc chiến đang diễn ra trên khắp toàn cầu. Tại Úc, Samsung thắng, cho bây giờ, quyền bán sản phẩm Samsung Galaxy Tab 10.1 của họ. Tại Đức, Samsung thiết kế lại máy tính bảng y hệt đó trong một ý định để tránh sự cấm bán hàng rộng rãi của Liên minh châu Âu. Và, cuộc chiến cứ thế tiếp tục.
Những yêu sách của Apple chính xác là dạng vượt qua cả sự vớ vẩn mà tình trạng hiện hành về luật sở hữu trí tuệ thúc đẩy không chỉ Apple, mà bất kỳ công ty nào với một IP quá rộng yêu sách, để sử dụng chống lại bất kỳ ai mà dám cạnh tranh với họ. Nhiều trong số những yêu sách thiết kế iPad của Apple, ví dụ, có thể được chỉ ra đã có từ nghệ thuật trước đó trong các câu chuyện về Star Trek của những năm 1960!
Summary: Business intellectual property patent and design wars are no longer confined to just a single country. Now, lead by Apple, they’re being fought all over the world. Lucky us.
Some fools still have this delusion that software patent and product design wars have something to do with some mythological real value of intellectual property (IP). While there are indeed cases involving a better mouse-trap, most such cases are about nothing but extorting cash from people who create real products, or, in the case of Apple vs. Samsung, Apple trying to preserve its market share against a would-be competitor.
Apple makes great products, but you wouldn’t know it from the way it’s attacking Samsung. Rather than let the marketplace decide whose products are better, Apple wants the courts to decide. Specifically, Apple is slugging it out with Samsung in a minimum of 19 lawsuits in 12 courts in nine countries on four continents.
Let that sink in for a minute. Apple is trying to use intellectual property law as a bludgeon around the world to protect its sales.
Apple’s claims are exactly the kind of over-reaching nonsense that the current state of intellectual property law that enables not only Apple, but any company with an over-broad IP claims, to use against anyone who dares compete with them. Many of Apple’s iPad design claims, for example, can be shown to have prior art dating back to 1960s episodes of Star Trek!
Thiết kế iPad của Apple - nó đã được làm từ trước đó (xem ảnh)
EU cuối cùng đang lưu ý rằng những gì đang diễn ra ở đây có ít thứ phải làm với các quyền IP và có quá nhiều thứ phải làm với việc đánh đấm bất hợp pháp những kẻ chân ướt chân ráo mới tới ra khỏi cuộc cạnh tranh. Joaquin Almunia, Ủy viên hội đồng Cạnh tranh của EU, theo hiệu lực, người lãnh đạo điều chỉnh pháp luật chống cạnh tranh đã nói: “Trong khu vực CNTT, rõ ràng đây không phải là trường hợp duy nhất. Apple và Samsung chỉ là một trường hợp nơi mà các quyền sở hữu trí tuệ có thể được sử dụng như một công cụ để hạn chế sự cạnh tranh”. Ông đã bổ sung rằng cả các quyền sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn hóa là 2 công cụ mà có thể “được sử dụng như một công cụ bị lạm dụng”.
Đó chính xác là những gì đang diễn ra. Nếu Samsung, một sức mạnh toàn cầu theo quyền của riêng nó, còn không thể đánh được Apple, hoặc quyết định điều đó là quá đắt để ở lại với cuộc chơi, thì cơ hội nào cho bất kỳ công ty nào khác có được đây? Một doanh nghiệp nhỏ hơn không trụ vững được một cơ hội trong một thế giới nơi mà một tập đoàn hay đi bắt nạt có thể kiện họ theo đúng nghĩa đen khắp thế giới trong 24 giờ mỗi ngày cho tới khi họ sụp đổ.
Luật IP càng sớm được làm rõ về thiết kế của nó, thực tiễn nghiệp vụ và các con quỷ về bằng sáng chế phần mềm bao nhiêu, thì càng tốt bấy nhiêu. Nếu không, thậm chí nếu Apple có ăn năn về các cách thức chống lại cạnh tranh của hãng, thì đổi mới sáng tạo trong bất kỳ công nghệ nào đang diễn ra sẽ đi tới hồi kết ngoại trừ các công ty mà có thể kham được hàng chục và hàng trăm triệu USD cho các vụ kiện trên toàn cầu.
The European Union is finally taking notice of that what’s going on here has less to do with IP rights and far more to do with trying to illegally beat the snot out of the competition. Joaquín Almunia, the European Union’s Competition Commissioner, in effect, its chief anti-trust regulator has said: “In the IT sector, it is obvious it is not the only case. Apple and Samsung is only one case where intellectual property rights can be used as an instrument to restrict competition,” Almunia said. He added that both standardization and intellectual property rights are two instruments that can be “used as a tool of abuse.”
That’s exactly what’s happening. If Samsung, a global power in its own right, can’t beat Apple, or decides it’s too expensive to stay in the game, what chance does any other company have? A smaller business doesn’t stand a chance in a world where a bully corporation can literally sue them around the world 24-hours a day until they collapse.
The sooner IP law is cleaned of its design, business practices, and software patent evils the better. If it’s not, even if Apple repents of its anti-competitive ways, innovation in any technology is going to come to an end except for the companies that can afford the tens and hundreds of millions of dollars of global litigation.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.