Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Nghị viện châu Âu chống quảng cáo tự do cho phần mềm sở hữu độc quyền...


European Parliament opposes free ads for proprietary software on EU web sites
Submitted by Gijs HILLENIUS on December 20, 2011
Nghị viện châu Âu muốn các cơ quan của châu Âu chấm dứt những quảng cáo tự do cho các phần mềm sở hữu độc quyền trên các website của họ, bằng việc gợi ý những người thăm viếng các site ứng dụng nào nên sử dụng để truy cập thông tin. Việc đặt sản phẩm này đang làm méo mó sự cạnh tranh, 5 nghị sỹ quốc hội viện lý.
European Parliamentarians want European institutions to end making free advertisements for proprietary software on their websites, by suggesting site visitors which application to use to access information. This product placement is distorting competition, argue five MEPs. "
Lời người dịch: 5 nghị sỹ Nghị viện châu Âu đã viết thư cho Ủy ban châu Âu EC vào ngày 02/12 yêu cầu EC chấm dứt việc đặt các quảng cáo về phần mềm sở hữu độc quyền trên tất cả các website của tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Họ cho đây là một việc làm phi cạnh tranh, có lợi cho một công ty phần mềm sở hữu độc quyền duy nhất.
Một loạt webiste của EU tham chiếu tới các phần mềm sở hữu độc quyền, như Acrobat Reader, như cách có khả năng duy nhất đọc được các tệp PDF, và đưa ra một đường kết nối tải về. Đây là một trường hợp quảng cáo trực tiếp của các cơ quan nhà nước, tạo ra một ưu thế cạnh tranh cho một công ty để bán các sản phẩm của mình, 5 nghị sỹ viết cho Ủy ban châu Âu EC vào ngày 02/12.
Các nghị sỹ đang yêu cầu EC ghé qua các website của mình để thấy tất cả những sự vụ đặt các sản phẩm sở hữu độc quyền. Họ cũng muốn biết liệu EC có giành được tài chính trong các quảng cáo hay không, hoặc nếu có một sự thiếu hụt các lựa chọn thay thế. “Liệu các cơ quan có các quảng cáo như vậy trên website của họ đã giải thích liệu họ đã cố các trình đọc PDF khác trước đó hay chưa? Phần mềm nào họ đã nhắc tới?”
Sáng kiến cho những câu hỏi bằng văn bản đã được lấy từ nghị sỹ của Đảng Xanh của Đức Jan Philipp Albrecht: “Nhiều tham chiếu tới một sản phẩm sở hữu độc quyền chỉ ra rằng EC đang không nhận thức được về vấn đề. Nếu EC có thể thay thế tất cả các quảng cáo đó bằng thứ gì đó chỉ ra rằng có những lựa chọn thay thế, thì điều đó có thể là một sự cải thiện”.
Numerous EU public websites refer to proprietary software, like Acrobat Reader, as the only possible way of reading PDF files, and provide a download link. This is a case of direct advertising by public institutions, which creates a competitive advantage for one company to sell its products", the five write to the European Commission on 2 December.
The MEPs are asking the EC to go over its websites to find all instances of proprietary product placement. They also want to know whether the Commission makes a financial gain on the ads, or if there is a lack of suitable alternatives. "Have the institutions that have such advertising on their website explained whether they have tried other PDF readers before? Which software did they mention?"
The initiative for the written questions was taken by German Green MEP Jan Philipp Albrecht: "The many references to a proprietary product show that the Commission is not aware of the problem. If the Commission would replace all of these ads by something that shows that there are alternatives, that would be an improvement."
Chiến dịch của trình đọc PDF
Nghị sỹ quốc hộ Albrecht đã nhận thức được về vấn đề này bằng một chiến dịch được Quỹ Phần mềm Tự do châu Âu FSFE tung ra vào năm 2009. Nhóm bảo vệ phần mềm tự do này đầu năm 2010 đã bắt đầu liên hệ với các cơ quan hành chính nhà nước tất cả khắp châu Âu để chỉ ra những chỗ để sản phẩm cho một trình đọc PDF sở hữu độc quyền, thấy các quảng cáo tự do cho một nhà cung cấp cụ thể trên các website của chính phủ trong tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Nhóm này đã nói gần đây rằng một phần tư tất cả các nền hành chính mà cơ quan này liên hệ, đã cải thiện các liên kết tải về.
PDF reader campaign
MEP Albrecht was made aware of the problem by a campaign launched by the Free Software Foundation Europe (FSFE) in 2009. The free software advocacy group in early 2010 began contacting public administrations all over Europe to point out product placements for a proprietary PDF reader, finding free ads to one specific vendor on government websites in all European Union Member States. The group reported recently that a quarter of all public administrations it had contacted, improved the download links.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.