Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Bộ 37 tài liệu dịch trong các năm 2010-2011


Các bạn độc giả của Blog thân mến!
Trong 2 năm 2010-2011, tổng cộng 37 tài liệu đã được dịch, được đăng tải lên Internet thông qua Blog và được chia thành 5 chủng loại, bao gồm: (1) Chính sách và chiến lược CNTT với PMTDNM; (2) An ninh không gian mạng; (3) Điện toán đám mây; (4) Chuẩn và kiến trúc cho các ứng dụng chính phủ điện tử và (5) Các tài liệu đã được công bố trên Internet năm 2010.
Hầu hết các tài liệu được dịch đều có liên quan tới đường lối chiến lược phát triển CNTT-TT ở mức quốc gia và liên minh của một số quốc gia hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực này, với những vấn đề nóng nhất của CNTT - TT hiện đại ở một số khía cạnh, ví dụ như phát triển công nghệ mở, điện toán đám mây hay đối phó với chiến tranh không gian mạng.
Hy vọng bộ 35 tài liệu dịch này sẽ giúp cho các cơ quan và cá nhân có quan tâm có được cái nhìn đúng và cơ bản nhất về các vấn đề có liên quan để đưa ra được những quyết sách đúng cho sự phát triển CNTT-TT Việt Nam từ nay tới 2020, phù hợp với xu thế của thế giới và vì lợi ích của mọi người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước Việt Nam.
A. Các tài liệu chính sách và chiến lược CNTT với phần mềm tự do nguồn mở
 1. Báo cáo tình hình quốc tế về phần mềm nguồn mở năm 2010 (Report on the International Status of Open Source Software 2010), CENATIC, Tây Ban Nha, 2010. 154 trang. Tải về.
 2. Lưu ý chính sách mua sắm - Sử dụng các tiêu chuẩn mở khi chỉ định các yêu cầu về công nghệ thông tin và truyền thông. Lưu ý hành động 3/11 ngày 31/01/2011. Văn phòng Nội các Vương quốc Anh. 2 trang. Tải về.
 3. Chiến lược công nghệ thông tin và truyền thông của chính phủ Anh. Văn phòng Nội các, Vương quốc Anh. Tháng 03/2011. 25 trang. Tải về.
 4. Phát triển công nghệ mở. Những bài học học được và những thực tiễn tốt nhất cho các phần mềm quân sự, phiên bản 1.0. Bộ Quốc phòng Mỹ. Xuất bản 16/05/2011. 73 trang. Tải về.
 5. Tất cả về nguồn mở. Giới thiệu phần mềm nguồn mở cho CNTT Chính phủ, phiên bản v1.0. Văn phòng nội các Chính phủ Anh, tháng 10/2011. 25 trang. Tải về.
 6. Các lựa chọn nguồn mở, phiên bản v1.0. Văn phòng nội các Chính phủ Anh, tháng 10/2011. 34 trang. Tải về.
 7. Lưu ý tư vấn về CNTT-TT - Mua sắm nguồn mở. Dịch vụ mua mua sắm của Chính phủ Anh, tháng 10/2011. 6 trang. Tải về.
 8. Tổng chi phí sở hữu TCO, những điều cân nhắc phiên bản v.1.0. Văn phòng nội các Chính phủ Anh, tháng 10/2011. 6 trang. Tải về.
 9. Tổng chi phí sở hữu của phần mềm nguồn mở. Báo cáo cho Văn phòng Nội các Vương quốc Anh do Diễn đàn Mở châu Âu hỗ trợ. Maha Shaikh và Tony Cornford, nhóm về đổi mới sáng tạo và các hệ thống thông tin, Trường về Khoa học Kinh tế và Chính trị Luân Đôn (LSE) xuất bản. Tháng 11/2011, 53 trang. Tải về.
 10. Kế hoạch lộ trình phát triển công nghệ mở, phiên bản 3.1. Bộ Quốc phòng Mỹ. Tháng 07/2006. 59 trang. Tải về.
B. Các tài liệu về an ninh không gian mạng
 1. Các tác chiến thông tin. Học thuyết về tác chiến thông tin của Mỹ và Liên quân. Bộ Quốc phòng Mỹ. Xuất bản 13/02/2006. 119 trang. Tải về.
 2. Khả năng của Cộng hòa Nhân dân Trung hoa tiến hành chiến tranh không gian mạng và khai thác mạng máy tính. Tập đoàn Northrop Grumman xuất bản ngày 09/10/2009. 75 trang. Tải về.
 3. Nga, Mỹ và ngoại giao không gian mạng - Các cánh cửa còn để ngỏ. Viện Đông - Tây xuất bản năm 2010. 32 trang. Tải về.
 4. Báo cáo thường niên cho Quốc hội - Diễn biến về quân sự và an ninh liên quan tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2011, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ. Xuất bản 06/05/2011. 94 trang. Tải về.
 5. Những thách thức trong không gian mạng, Viện về Phân tích Quốc phòng (IDA), Bộ Quốc phòng Mỹ, xuất bản mùa hè năm 2011. 24 trang. Tải về.
 6. Chiến lược về tác chiến trong không gian mạng, Bộ Quốc phòng Mỹ xuất bản tháng 07/2011. 19 trang. Tải về.
 7. Chiến lược An ninh Không gian mạng của nước Anh, Bảo vệ và thúc đẩy nước Anh trong thế giới số, tháng 11/2011, Văn phòng Nội các Chính phủ Anh, 43 trang. Tải về.
 8. Những mối đe dọa không gian mạng đang nổi lên và quan điểm của Nga về chiến tranh thông tin và tác chiến thông tin. Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng FOI, Thụy Điển, 2010. 70 trang. Tải về.
C. Các tài liệu về điện toán đám mây
 1. Chỉ dẫn về an ninh cho các lĩnh vực trọng tâm sống còn trong ĐTĐM v2.1 của Liên minh An ninh Đám mây CSA, xuất bản tháng 12/2009, 72 trang. Tải về.
 2. Lộ trình Công nghệ Điện toán Đám mây của Chính phủ Mỹ, Tập 1, phiên bản 1.0 (Dự thảo). Các yêu cầu ưu tiên cao để áp dụng hơn nữa Điện toán Đám mây của các cơ quan Chính phủ Mỹ. Chương trình Điện toán Đám mây, Phòng Thí nghiệm Công nghệ Thông tin, Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ - NIST. Tháng 11/2011. 32 trang. Tải về.
 3. Kiến trúc tham chiếu Điện toán Đám mây của NIST. Những khuyến cáo của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia. Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia, Mỹ - NIST. Tháng 09/2011. 35 trang. Tải về.
 4. Lộ trình tiêu chuẩn Điện toán Đám mây của NIST v1.0. Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia, Mỹ - NIST. Tháng 07/2011. 76 trang. Tải về.
 5. Bản ghi nhớ cho các giám đốc thông tin - Ủy quyền an ninh của các hệ thống thông tin trong các môi trường điện toán đám mây. Steven VanRoekel, Giám đốc Thông tin Liên bang Mỹ, Văn phòng Điều hành của Tổng thống Mỹ, xuất bản ngày 08/12/2011. 7 trang. Tải về.
D. Các tài liệu về chuẩn và kiến trúc cho các ứng dụng chính phủ điện tử
 1. Chuẩn và Kiến trúc cho các ứng dụng chính phủ điện tử, phiên bản v2.0. Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Đức xuất bản. Tháng 12/2003. 179 trang. Tải về.
 2. Chuẩn và Kiến trúc cho các ứng dụng chính phủ điện tử, phiên bản v3.0. Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Đức xuất bản. Tháng 10/2006. 185 trang. Tải về.
 3. Hướng dẫn chuyển đổi các thành phần phần mềm cơ bản trên các máy tính chủ và các máy tính trạm, phiên bản 1.0, Bộ Nội vụ CHLB Đức xuất bản tháng 07/2003, 439 trang. Tải về.
 4. Hướng dẫn chuyển đổi các thành phần phần mềm cơ bản trên các máy tính chủ và các máy tính trạm, phiên bản 1.0, Bộ Nội vụ CHLB Đức xuất bản tháng 07/2003, 164 trang. Dành cho các lãnh đạo ra quyết định về CNTT. Tải về.
E. Các tài liệu đã được công bố trên Internet trong năm 2010
 1. Làm quen với Ubuntu 10.04. Canonical. Xuất bản 29/04/2010. Bản tiếng Việt với giao diện tiếng Việt, 162 trang. Tải về.
 2. Giới thiệu phần mềm tự do. Viện Hàn lâm Công nghệ Mở - FTA xuất bản. Được đưa lên Internet vào tháng 01/2010. Nội dung 218 trang và phụ lục 83 trang. Tải về nội dung tài liệu ở đây và phụ lục ở đây.
  Phiên bản tiếng Việt của tài liệu cũng đã được in thành sách với giấy phép của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông và hiện có bán với giá 80.000 VNĐ/1 cuốn tại địa chỉ các nhà sách của Công ty Phát hành sách Phương Nam trên toàn quốc như ở đây. ở đây.
 3. Chỉ dẫn thực tiễn cho việc sử dụng phần mềm tự do trong khu vực nhà nước, phiên bản 1.31. Bộ Ngân sách, các Danh khoản Nhà nước và Dịch vụ Dân sự, Cộng hòa Pháp, xuất bản tháng 06/2010. 21 trang. Tải về.
 4. Chỉ dẫn mua sắm của nhà nước về phần mềm nguồn mở. Chương trình chính phủ điện tử IDABC của Ủy ban châu Âu xuất bản tháng 03/2010. 49 trang. Tải về.
 5. Chính sách của các chính phủ khác. Tài liệu từ trang Không gian làm việc Thí điểm về phần mềm nguồn mở của New Zealand, phát hành vào ngày 25/05/2010. 7 trang. Tải về.
 6. Chỉ dẫn mua sắm của nhà nước về phần mềm nguồn mở. Bản được rà soát và cập nhật lại. Chương trình chính phủ điện tử IDABC của Ủy ban châu Âu xuất bản tháng 06/2010. 51 trang. Tải về.
 7. Khung tương hợp Quốc gia Tây Ban Nha hoặc: Chỉ thị Nhà Vua số 4/2010, ngày 08/01, qui định Khung Tương hợp Quốc gia trong phạm vi chính phủ điện tử. Xuất bản năm 2010. 24 trang. Tải về.
 8. Phát triển nhân Linux: Nó nhanh như thế nào, Ai đang làm ra nó, Họ đang làm gì, và Ai đỡ đầu cho nó. Bản cập nhật, Quỹ Linux xuất bản tháng 08/2009. 19 trang. Tải về.
 9. Các xu thế ứng dụng Linux: Khảo sát những người sử dụng đầu cuối là các doanh nghiệp lớn. Quỹ Linux và Yeoman Technologies cùng xuất bản tháng 10/2010. 12 trang. Tải về.
 10. Phim về lịch sử của phong trào phần mềm tự do nguồn mở, dài 1 giờ 25 phút, có tên là “Revolution OS”, với phụ đề tiếng Anh và đã được dịch sang tiếng Việt.
Xem thông tin chi tiết để tải về bộ phim cùng các phụ đề ở đây.
Hà Nội, thứ sáu, ngày 30/12/2011
Blogger: Lê Trung Nghĩa
PS: Cập nhật mới nhất: 13/04/2014.

4 nhận xét:

 1. Nhờ anh Nghĩa cập nhật lại tài liệu này giúp em với. Hiện em không download được phần nội dung của tài liệu:
  Giới thiệu phần mềm tự do. Viện Hàn lâm Công nghệ Mở - FTA xuất bản. Được đưa lên Internet vào tháng 01/2010. Nội dung 218 trang và phụ lục 83 trang.
  Cám ơn anh!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn bạn. Tôi đã sửa 2 đường link đó. Bạn có thể tải về được rồi. Tuy nhiên, bạn có thể tải ở một địa chỉ khác, nơi tôi đã có chỉnh lý một chút nội dung ở phần nói về các giấy phép tài liệu mở và ghép phần nội dung chính cùng phần phụ lục của cuốn sách đó vào làm một cho dễ dàng đối với người sử dụng để tải về. Bạn có thể tải bản đó theo địa chỉ:
   https://www.dropbox.com/s/6ermd5ljljoq56q/GioiThieuPhanMemTuDo-Th9-2012.pdf

   Xóa
 2. Cháu chào bác Nghĩa. chác cảm ơn bác vì đã dịch quyển quản trị linux cao cấp, quyển sách rất hay và phù hợp với tư duy của cháu. bác cho chau hỏi, bây giờ cháu mới tìm hiểu về cloud thì cháu nên đọc loại tài liệu nào và bác có đầu sách nào đã dịch dành cho người bắt đầu về cloud không ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cloud có nhiều khía cạnh để tìm hiểu và có một số tàii liệu dịch mà bạn có thể tham khảo, ví dụ:
   1. Mục C, các số từ 19 tới 23 của link: http://vnfoss.blogspot.com/2011/12/bo-35-tai-lieu-dich-trong-cac-nam-2010_29.html
   2. Mục F, các số 15-16-17-18 của link: http://vnfoss.blogspot.com/2012/12/cac-tai-lieu-dich-sang-tieng-viet-uoc.html
   3. Mục B, số 7 và số 9 của link: http://vnfoss.blogspot.com/2014/06/cac-tai-lieu-dich-sang-tieng-viet-cho.html
   Chúc bạn thành công!

   Xóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.