Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Các nhà điều tra Mỹ lần vết gián điệp không gian mạng tới Trung Quốc


US investigators trace cyber-espionage to China
14 December 2011, 11:05
Bài được đưa lên Internet ngày: 14/12/2011
Lời người dịch: Trích nguyên từ bài viết: “Các nhà điều tra Mỹ đã có khả năng xác định khoảng 20 nhóm tin tặc, trong số đó một tá có các kết nối tới Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Nhiều nhóm khác có các mối liên kết tới các trường đại học của Trung Quốc. Tổng cộng, các nhóm bao gồm vài trăm người. Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), có trách nhiệm về gián điệp số, được cho là có khả năng xác định được các cá nhân đứng đằng sau các cuộc tấn công trong nhiều trường hợp. Báo cáo nói rằng điều này đã trao cho các nhà chức trách Mỹ sự khuyến khích nhiều hơn trong các cuộc nói chuyện với các quan chức Trung Quốc và một dải lớn hơn các lựa chọn cho việc đánh trả”. Xem thêm [01], [02].
Các nhà chức trách Mỹ được cho là đã lần vết được vài vụ việc thâm nhập trái phép chính gần đây tới Trung Quốc. Theo một báo cáo hôm thứ 3 trên tời Tạp chí phố Uôn, trích dẫn các nguồn tin, thì các vụ việc bao gồm việc thâm nhập trái phép của cả nhà thầu quân sự Lockheed Martin và RSA. RSA sản xuất các thẻ token truy cập SecurID cho các cơ quan của chính phủ Mỹ và các khách hàng khác.
Các nhà điều tra Mỹ đã có khả năng xác định khoảng 20 nhóm tin tặc, trong số đó một tá có các kết nối tới Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Nhiều nhóm khác có các mối liên kết tới các trường đại học của Trung Quốc. Tổng cộng, các nhóm bao gồm vài trăm người. Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), có trách nhiệm về gián điệp số, được cho là có khả năng xác định được các cá nhân đứng đằng sau các cuộc tấn công trong nhiều trường hợp. Báo cáo nói rằng điều này đã trao cho các nhà chức trách Mỹ sự khuyến khích nhiều hơn trong các cuộc nói chuyện với các quan chức Trung Quốc và một dải lớn hơn các lựa chọn cho việc đánh trả.
Các nhân viên chính phủ Mỹ được cho là đã cảnh báo Trung Quốc về những hậu quả ngoại giao trong việc triển khai gián điệp không gian mạng 2 tuần trước. Trung Quốc luôn phủ nhận các liên quan tới gián điệp không gian mạng, được thực hiện lặp đi lặp lại trong những năm gần đây.
The US authorities are reported to have traced several recent major hacking incidents to China. According to a report in Tuesday's Wall Street Journal, which cites informed sources, the incidents include the hacking of both defence contractor Lockheed Martin and RSA. RSA produces the SecurID access tokens and counts US government agencies among its customers.
US investigators have been able to identify around twenty groups of hackers, of which a dozen have connections to China's People's Liberation Army. Many others have links to Chinese universities. In total, the groups consist of several hundred people. The National Security Agency (NSA), which is responsible for digital espionage, is said to have been able to identify individuals behind the attacks in many cases. The report says that this has given US authorities more leverage in talks with Chinese officials and a greater range of options for striking back.
US government staff are reported to have warned China of the diplomatic consequences of carrying out cyber-espionage two weeks ago. China has always rejected allegations of cyber-espionage, which have been made repeatedly in recent years.
(djwm)
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.