Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

DWP của Anh thử nguồn mở trên các máy tính cá nhân PC


UK's DWP to trial open source on desktop Pcs
5 December 2011, 13:16
Bài được đưa lên Internet ngày: 05/12/2011
DWP logo
Lời người dịch: Bộ Việc làm và Hưu trí (DWP) của Chính phủ Anh đã khẳng định rằng, trong 12 tháng tới, bộ này sẽ tiến hành một dự án thí điểm trong đó 1.000 trong số 150.000 máy tính cá nhân để bàn của bộ sẽ chạy các phần mềm nguồn mở. Đây là việc hưởng ứng đường lối về CNTT-TT của Văn phòng Nội các Chính phủ Anh, nơi trong năm 2011 đã đưa ra hàng loạt các tài liệu về CNTT-TT như: (1) Chiến lược CNTT-TT, (2) Lưu ý mua sắm CNTT-TT với các chuẩn mở; (3) Bộ Công cụ Mua sắm Nguồn mở với ý định khuyến khích sử dụng nguồn mở trong khu vực nhà nước.
Bộ Việc làm và Hưu trí (DWP) của Anh đã khẳng định rằng, trong 12 tháng tới, bộ này sẽ tiến hành một dự án thí điểm trong đó 1.000 trong số 150.000 máy tính cá nhân để bàn của bộ sẽ chạy các phần mềm nguồn mở. Động thái này tới chỉ một tháng sau khi Văn phòng Nội các đã xuất bản Bộ công cụ Mua sắm Nguồn Mở của mình với ý định khuyến khích sử dụng nguồn mở trong khu vực nhà nước.
Mike Truran của DWP đã nói về sáng kiến này tại hội nghị Hội tụ Năng động các Trung tâm dữ liệu. Được trích dẫn trong một báo cáo trên ComputerWeekly, ông đã giải thích rằng bộ này cam kết với nguồn mở - đi cùng với chiến lược CNTT-TT của chính phủ liên minh khi được Bộ trưởng Văn phòng Nội các Francis Maude đưa ra vào tháng 3 năm nay. Ông nói rằng “Nếu dự án thí điểm làm việc thì chúng tôi sẽ đưa nó tiến lên”. Như được làm rõ trong bộ công cụ được xuất bản vào tháng trước, tiết kiệm chi phí từ việc tránh các phần mềm sở hữu độc quyền không chỉ là động cơ cho chính phủ để khuyến khích sử dụng nguồn mở; các tiêu chí quan trọng khác là để tránh sự khóa trói vào nhà cung cấp, khuyến khích sự cạnh tranh và cải thiện sự kiểm soát đối với các dự án CNTT.
Xem thêm:
The UK's Department for Work and Pensions (DWP) has confirmed that, during the next 12 months, the department will run a pilot scheme in which 1,000 of its 150,000 desktop PCs will run open source software. The move comes just a month after the Cabinet Office published its Open Source Procurement Toolkit intended to encourage the use of open source in the public sector.
The DWP's Mike Truran spoke about the initiative at the Datacenter Dynamics Convergence conference. Quoted in a report on ComputerWeekly, he explained that the department is committed to open source – in line with the coalition government's ICT strategy as set out by Cabinet Office Minister Francis Maude in March of this year. He said that "If the pilot works we will take it forward." As made clear in the toolkit published last month, cost savings from avoiding proprietary software are not the only motivation for the government to encourage the use of open source; another important criterion is to avoid vendor lock-in, thereby encouraging competition and improving control over IT projects.
See also:
(ehe)
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.