Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Sự trả thù của Android lên iPhone & iPad của Apple


Android's Revenge on Apple's iPhone & iPad
By Steven J. Vaughan-Nichols | December 9, 2011, 8:56am PST
Bài được đưa lên Internet ngày: 09/12/2011
Lời người dịch: Các độc giả chắc còn nhớ, Apple vì muốn chọi nhau với Android, đã kiện Samsung trên khắp thế giới với 19 vụ kiện tại 12 tòa án, tại 9 quốc gia, ở 4 châu lục. Các độc giả chắc cũng còn nhớ Google đã bỏ ra 12.5 tỷ USD để mua Motorola Mobility cùng với 17.000 bằng sáng chế cùng 7.500 bằng sáng chế đang chờ được cấp. Kết quả là một tòa án Đức, nhân danh Motorola đã ra phán quyết ban đầu cấm hoàn toàn việc Apple bán iPhone và iPad tại toàn bộ Liên minh châu Âu. Mà cái bằng sáng chế Mỹ, Apple cho là duy nhất và dựa vào đó Apple muốn kiện Adroid của Google (qua Samsung), lại có một bằng sáng chế của EU tương tự mà Google sử dụng để đánh trả thù ngược lại Apple. Nhưng tác giả bài này còn cho thấy, cái bằng sáng chế phần mềm có tính “duy nhất” bát nháo đó, lại là thứ đương nhiên các thiết bị di động phải có, nghĩa là muốn làm thiết bị di động thì đương nhiên phải dùng tới thứ đó. Hãy tưởng tượng có cái bằng sáng chế thở bằng ô xy rồi cấm người khác thở bằng ô xy ý mà. Cuộc chiến chắc còn lâu mới ngã ngũ. “Apple sẽ kháng án. 2 công ty sẽ còn tiến lên lùi xuống tại các tòa án, và cuối ngày tất cả điều sẽ xảy ra là bạn sẽ không có khả năng mua các iPhone và iPads của Apple một thời gian tại châu Âu. Ô hô, và, tất nhiên rồi, bất luận điện thoại di động hoặc máy tính bảng nào bạn sử dụng trong bất kỳ tòa án nào, thì bạn cũng sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho chúng vì việc đánh nhau trong các vụ kiện về sở hữu trí tuệ trên khắp thế giới là không rẻ chút nào”. End Software Patents.
Tóm tắt: Một tòa án Đức vừa mới đưa ra một phán quyết sơ bộ nhân danh Motorola không cho Apple bán tất cả các thiết bị 3G tại châu Âu.
Tôi nghi ngờ liệu Apple có đang bắt đầu hối hận về cuộc chiến tranh toàn cầu của hãng chống lại Android và Samsung hay không? Sau tất cả, Apple vừa bị phán quyết của tòa án Đức vả vào mồm bằng việc khóa không cho bán tại châu Âu tất cả iPhone và iPad tại Liên minh châu Âu.
Trong một phần khác của các cuộc chiến tranh bằng sáng chế di động, lần này xung quanh việc trang bị Android mà Motorola Mobility, sẽ sớm thuộc về Google, đã sử dụng một bằng sáng chế để làm phá sản sự cạnh tranh. Cân nhắc cách mà Apple đang sử dụng các bằng sáng chế về phần mềm và thiết kế để cố gắng đánh bại các đối thủ cạnh tranh của mình, tôi phải nói tôi không nghĩ nó có thể xảy ra đối với một công ty lịch sự hơn.
Nói rằng, bằng sáng chế theo yêu cầu, Phương pháp thực hiện một chức năng đếm ngược trong khi một sự chuyển giao phát minh di động gốc cho một hệ thống gói radio là một sự hoàn hảo khác của một bằng sáng chế phần mềm ngu xuẩn. Giống hệt như Apple đang cố gắng khóa bất kỳ ai muốn tạo ra một điện thoại hoặc máy tính bảng có hình chữ nhật vì nó có thể khóa các thiết kế “duy nhất” của họ, mẩu tư liệu tống tiền về sở hữu trí tuệ (IP) này chẳng có cái gì là duy nhất cả.
Bạn hãy tự đọc bằng sáng chế Mỹ số 6,359,898 và thứ tương ứng của Liên minh châu Âu, EP1010336 (B1) ? 2003-03-19. Nó mô tả một cách thức để thực hiện một chức năng đếm ngược đối với một kết nối 3G. Bạn biết đấy, “10 giây để hoàn tất việc tải về, 3, 2, 1, hoàn tất việc tải về”.
Ô hay, đó là một ý tưởng duy nhất đấy chứ.
Summary: A German court has just issued a preliminary injunction on Motorola’s behalf that blocks European sales of all Apple’s 3G-enabled devices.
In yet another chapter in the mobile patent wars, this time around Android-power Motorola Mobility, soon to belong to Google, used a patent to smash the competition. Considering how Apple is using design and software patents to try to crush its rivals, I have to say I don’t think it could happen to a nicer company.
That said, the patent in question, Method for performing a countdown function during a mobile-originated transfer for a packet radio system is another perfect of a stupid software patent. Just like Apple is trying to block anyone from creating a phone or tablet that’s rectangular in shape because it would breech their “unique” designs, this bit of intellectual property (IP) blackmail material has nothing unique about it.
Read U.S. Patent No. 6,359,898 and its European Union equivalent, EP1010336 (B1) ? 2003-03-19 for yourself. It describes a way to perform a countdown function over a 3G connection. You know, “Ten seconds to complete your download, three, two, one, download complete.”
Oh yeah, that’s a unique idea alright.
Bạn cũng có thể ngạc nhiên những gì trong cái thế giới này về một cơ chế đếm ngược là quá cơ bản đối với một thiết bị di động, bất kỳ thiết bị di động nào, mà một tòa án có thể phán quyết rằng Apple không thể bán bất kỳ iPhone hay iPads nào vì một sự vi phạm. Apple cũng ngạc nhiên luôn, điều giải thích vì sao họ đang chiến đấu cho bằng sáng chế đặc biệt này với những điều khoản của Công bằng, Hợp lý và Không phân biệt đối xử (FRAND - Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory). Lý lẽ cốt lõi trong sự bảo vệ này là tính năng đó không cơ bản đối với điện thoại di động. Điều đó có ý nghĩa đối với tôi, như tòa án Đức đã không nghĩ thế.
Điều này, tất nhiên, còn lâu mới kết thúc câu chuyện này. Apple sẽ kháng án. 2 công ty sẽ còn tiến lên lùi xuống tại các tòa án, và cuối ngày tất cả điều sẽ xảy ra là bạn sẽ không có khả năng mua các iPhone và iPads của Apple một thời gian tại châu Âu. Ô hô, và, tất nhiên rồi, bất luận điện thoại di động hoặc máy tính bảng nào bạn sử dụng trong bất kỳ tòa án nào, thì bạn cũng sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho chúng vì việc đánh nhau trong các vụ kiện về sở hữu trí tuệ trên khắp thế giới là không rẻ chút nào.
Một gợi ý ở đây: Tim Cook, CEO mới của Apple, nên gọi điện cho Google và giới lãnh đạo hàng đầu của Samsung và mời họ nói chuyện một chút về việc đồng ý cạnh tranh từ bây giờ trở đi trong thị trường hơn là trong các phòng tòa án và có thể sản phẩm tốt nhất sẽ thắng. Ý tôi là, thôi đi, chúng tôi bây giờ biết rằng Apple còn thậm chí không coi Samsung như một mối đe dọa đối với việc kinh doanh của hãng! Thế thì vì sao một cách chính xác chúng ta lại đi qua thứ này nhỉ?
You may also be wondering what in the world about a countdown mechanism is so essential to a mobile device, any mobile device, that a court would rule that Apple can’t sell any iPhones or iPads because of a violation. Apple wonders that too, which is why they’re fighting this particular patent with a Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory terms (FRAND) defense (PDF Link). The core argument in this defense is that this feature isn’t essential to 3G mobile telephony. That makes sense to me, but the German court didn’t buy it.
This, of course, is far from the end of the story. Apple will appeal. The two companies will go back and forth in the courts, and at day’s end all that will happen is you won’t be able to buy Apple iPhones and iPads for a while in Europe. Oh, and, of course, no matter what smartphone or tablet you use in any country, you’ll pay more for them because fighting IP lawsuits around the world doesn’t come cheap.
Here’s a suggestion: Tim Cook, Apple’s new CEO, should get on the phone to Google and Samsung’s top brass and invite them to have a little talk about agreeing to compete from now on in the market place rather than in the court room and may be best product win. I mean, come on, we now know that Apple doesn’t even see Samsung as a threat to its business! So, why exactly are we going through this anyway?
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.