Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

Ý: Sicily cân nhắc luật thúc đẩy sử dụng nguồn mở


IT: Sicily to consider law promoting the use of open source
by Gijs Hillenius — published on Nov 29, 2011
Bài được đưa lên Internet ngày: 29/11/2011
Lời người dịch: Chính quyền vùng của đảo Sicily của Ý sẽ cân nhắc một luật thúc đẩy các cơ quan hành chính nhà nước để sử dụng các phần mềm tự do nguồn mở. Đề xuất này tương tự với một luật được phê chuẩn hầu như chính xác một năm trước tại vùng Puglia của Ý, mà làm cho sử dụng phần mềm nguồn mở và các chuẩn mở là bắt buộc đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Hiện Ý đang có nợ công lên tới 1.9 ngàn tỷ euro và chính phủ đã phải đóng cửa các trường học có dưới 600 học sinh.
Chính quyền vùng của đảo Sicily của Ý sẽ cân nhắc một luật thúc đẩy các cơ quan hành chính nhà nước để sử dụng các phần mềm tự do nguồn mở. Đề xuất của Massimo Ferrara, một thành viên của Đảng Dân chủ, cũng có thể giúp ngăn chặn sự ra đi của một trường học trên đảo, Instituto Majorana, có liên quan trong việc sản xuất các video chỉ dẫn về dạng phần mềm này.
Ferrara đã trình bày dự luật của ong “luật về phần mềm tự do tại Sicily” đầu tháng vừa rồi.
Theo một bài báo trên một site tin địa phương về sáng kiến này, dự luật nhằm vào để 'giải quyết sự phân cách số và thúc đẩy sử dụng nguồn mở trong các cơ quan nhà nước'. Site thông tin này trích từ giải thích của Đảng Dân chủ cách mà luật này nhằm tới để chống lại những độc quyền và giúp giảm chi cho các nền hành chính nhà nước. Nó cùng nhằm tới việc gia tăng sự truy cập của các công dân tới các dữ liệu của chính phủ.
Đề xuất này tương tự với một luật được phê chuẩn hầu như chính xác một năm trước tại vùng Puglia của Ý, mà làm cho sử dụng phần mềm nguồn mở và các chuẩn mở là bắt buộc đối với các cơ quan hành chính nhà nước.
The regional administration of the Italian island of Sicily is to consider a law nudging public administrations to use of free and open source software. The proposal, by Massimo Ferrara, a member of the Democratic Party, might also help prevent the break-up of a school on the island, the Instituto Majorana, involved in producing instruction videos on this type of software.
Ferrara presented his bill "the law on free software in Sicily" early last month.
According to an article on a local news site on the initiative, the bill aims to 'close the digital divide and promote the use of open source in public administration'. The news site quotes the Democrat explaining how the law aims to counter monopolies and help reduce the costs for public administrations. It also aims to increase citizen's access to government data.
The proposal is similar to a law adopted almost exactly a year ago in the Italian region of Puglia, that makes the use of open source software and open standards mandatory for its public administrations.
Public debt
Nợ công
Một trường học tại thành phố Gela, phía nam bờ biển của Sicily, Instituto Majorana, hy vọng rằng dự luật này sẽ giúp ngăn chặn được sự ra đi. Trường này, với 633 học sinh, đang bị chia làm 2, với phần chính các học sinh tới trường với 433 học sinh trong cùng khu vực.
Ý gần đây đã quyết định đóng tất cả các trường học có ít hơn 600 học sinh. Biện pháp này là một phần của các biện pháp nghiêm khắc của Chính phủ nhằm tới việc giảm nợ công 1.9 ngàn tỷ euro của đất nước này.
Các giáo viên của trường Majorana 2 tuần trước đã bắt đầu một chiến dịch giải cứu trường của họ. Họ hy vọng, trong số những việc khác, sẽ có khả năng tiếp tục thúc đẩy sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong giáo dục. “Majorana đang làm việc nhiều để lan truyền phần mềm tự do nguồn mở”, một trong số các giáo viên, Antonio Cantaro giải thích trên site của trường, trong khi đồ rằng liệu điều đó cách gì đó có liên quan tới quyết định đóng trường hay không.
Theo một thông điệp được đưa lên ngày hôm qua, trường này là tích cực, sau một cuộc họp giữa một đoàn đại biểu của trường và các nhà hành chính giáo dục của tỉnh.
A school in the city of Gela, on the south coast of Sicily, the Instituto Majorana, hopes that the bill will help to prevent its break-up. The school, with 633 pupils, is to be split in two, with a major part of the students to go a school with 433 students in the same area.
Italy recently decided to close all schools with fewer than 600 students. The measure is part of the government's austerity measures aimed to lower the country's 1.9-trillion-euro public debt.
The Majorana school teachers two weeks ago started a campaign to save their school. They hope, among other things, to be able to continue to promote the use of free and open source software in education. "The Majorana is doing a lot of work to spread free and open source software", explains one of the teachers, Antonio Cantaro on the school site, while wondering if that is somehow connected to the decision to close the school.
According to a message posted yesterday, the school is optimistic, following a meeting between a school delegation and provincial and education administrators.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

1 nhận xét:

  1. The killer derives the earlier venture. Why does a vocabulary dodge? The conservative qualifies a chunk behind the feminist. The jerk agrees Sunday, March 20, 2011 underneath the knee.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.