Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Nhận thức về nguồn mở gia tăng, nhưng những hiểu sai vẫn dai dẳng


Open source awareness growing, but misconceptions persist
By Kevin Kwang , ZDNet Asia on December 6, 2011 (24 hours ago)
Bài được đưa lên Internet ngày: 06/12/2011
Lời người dịch: Nhận thức về nguồn mở nói chung đang gia tăng ở khắp nơi, nhưng dù như vậy thì ngay tại một quốc gia như Singapore, nhận thức đó cũng vẫn là khác biệt nhau trong các lĩnh vực ngành dọc. “Khu vực nhà nước Singapore là một ví dụ. Bộ Quốc phòng ở đây có “nhận thức mạnh mẽ” và áp dụng PMNM, nhưng các tổ chức khác của khu vực nhà nước vẫn giữ những sự hiểu lầm về nguồn mở mà ông thấy “ngạc nhiên”, biết rằng những thực thể của người Singapore thường là những người có tư duy tiên tiến về nhận thức CNTT”.
Singapore - Các sản phẩm nghiệp vụ cốt lõi của nó như hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux (RHEL) và phần mềm trung gian JBoss vẫn giữ là các thành phần chính của chiến lược tăng trưởng của Red Hat, khi mà nhà cung cấp nguồn mở này nhìn vào việc tăng cường sức mạnh cho sự hiện diện của hãng tại châu Á - Thái Bình dương, đặc biệt là Đông Nam Á, thậm chí khi nó tạo ra “những dịch chuyển thăm dò vào trong đám mây”.
Damien Wong, tổng giám đốc của Red Hat châu Á, đã nói cho ZDNet Asia bên lề của một cuộc họp của giới truyền thông được tổ chức ở đây hôm thứ ba, rằng vẫn còn có nhiều chỗ cho sự tăng trưởng trong nền công nghiệp theo chiều thẳng đứng như các dịch vụ tài chính, truyền thông và khu vực nhà nước, trong đó hãng đã cam kết mạnh mẽ. Wong đã ra nhập Red Hat vào ngày 01/11, chuyển sang từ HP, nơi mà ông từng là tổng giám đốc về phần mềm khu vực Đông Nam Á.
Ông đã giải thích rằng trong mỗi trục dọc, đã có “nhiều mức nhận thức và sự chấp nhân khác nhau” về phần mềm nguồn mở (PMNM). Khu vực nhà nước Singapore là một ví dụ. Bộ Quốc phòng ở đây có “nhận thức mạnh mẽ” và áp dụng PMNM, nhưng các tổ chức khác của khu vực nhà nước vẫn giữ những sự hiểu lầm về nguồn mở mà ông thấy “ngạc nhiên”, biết rằng những thực thể của người Singapore thường là những người có tư duy tiên tiến về nhận thức CNTT.
Được hỏi để cho biết thêm chi tiết về những sự hiểu sai này, Wong đã lưu ý rằng một số CIO trong các tổ chức vẫn còn chưa được thuyết phục Linux đã sẵn sàng cho sử dụng mức doanh nghiệp rồi.
“Điều này là vì chúng được mở ra cho cộng đồng các phiên bản nguồn mở như Fedora, ví dụ, khi chúng sẽ được xem xét trong bản chào RHEL mức doanh nghiệp của chúng tôi”, ông nói.
Quan điểm của Wong phụ họa cho những gì CEO của Red Hat Jim Whitehurst nói trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 6 với ZDNet Asia.
Whitehurst đã chỉ ra rằng các công ty ở đây được hỏi liệu RHEL có khả năng chạy các ứng dụng sống còn hay không, và đã lưu ý rằng các thị trường phát triển trong khu vực thường đi sau trong việc hiểu và sử dụng các sản phẩm nguồn mở.
SINGAPORE--Its core business products such as Red Hat Enterprise Linux (RHEL) operating system and JBoss middleware remain key components of Red Hat's growth strategy, as the open source vendor looks to strengthen its presence in Asia-Pacific, particularly Southeast Asia, even as it makes "exploratory moves into cloud".
Damien Wong, general manager at Red Hat Asean, told ZDNet Asia on the sidelines of a media briefing held here Tuesday, that there was still plenty of room for growth in industry verticals such as financial services, telecommunications and the public sector, in which the company was already heavily engaged. Wong joined Red Hat on Nov. 1, moving from Hewlett-Packard at which he was the Southeast Asia general manager of software.
He explained that within each of the verticals, there were "varying levels of awareness and acceptance" of open source software (OSS). Singapore's public sector is one example. The Ministry of Defense here has "strong awareness" and adoption OSS, but other public-sector organizations still held misperceptions about open source which he found "surprising", considering Singaporean entities were usually forward-thinking in terms of IT awareness.
Asked to elaborate on these misperceptions, Wong noted that some CIOs in these organizations are still not convinced Linux is ready for enterprise use.
"This is because they are exposed to community versions of open source such as Fedora, for example, when they should be looking at our enterprise-grade RHEL offering," he said.
Wong's views echoed what Red Hat CEO Jim Whitehurst said in a June interview with ZDNet Asia. Whitehurst had pointed out that companies here were asking whether RHEL is able to run mission-critical applications, and noted that the region's developing markets were generally behind in understanding and utilizing open source products.
Gunning for cloud share
Đi săn cho sự chia sẻ của đám mây
Chi tiết hơn về chiến lược đám mây của Red Hat cho năm 2012, Wong nói nhà cung cấp nguồn mở này sẽ tập trung vào một sự kết hợp của cả các chào hàng Nền tảng như một dịch vụ PaaS dựa vào hạ tầng thông qua nền tảng OpenShift của mình.
Ông cũng nhận thức điều này vẫn còn là những ngày đầu đối với Red Hat trong lĩnh vực PaaS và đã có ít thông tin về cách mà các lập trình viên và các công ty lĩnh hội được về OpenShift. Ông bổ sung rằng, “thị trường đang chăm chú nhìn những gì Red Hat có để đưa ra”.
Được hỏi liệu hãng có nhằm tới việc thu hút nhiều hơn nữa các lập trình viên vào nền tảng đám mây của mình, Wong nói hiện có một cơ sở lớn các lập trình viên Linux và điều này về mặt “logic” là nhiều trong số họ muốn tham gia.
Hãng nghiên cứu Gartner hồi tháng 10 đã dự đoán rằng PaaS có thể trở thành một chiến địa đám mây sống còn đối với các nhà cung cấp đám mây trong tương lai gần khi mà doanh số toàn cầu cho thị trường này đã được mong đợi đạt tới 1.8 tỷ USD vào năm 2015.
Tuy nhiên, các nhà phân tích của ZDNet Asia nói trước đó đã chỉ ra rằng mức độ chín muồi không đoán trước được của thị trường PaaS làm khó cho các công ty và các nhà cung cấp phần mềm độc lập để tập trung những nỗ lực của họ vào một nền tảng đặc thù.
Elaborating on Red Hat's cloud strategy for 2012, Wong said the open source vendor will focus on a combination of both infrastructure-based and platform-as-a-service (PaaS) offerings via its OpenShift platform.
He acknowledged it was still early days for Red Hat in the PaaS space and it had little information on how receptive developers and companies were of OpenShift. That said, he added that the "market is keen to see what Red Hat has to offer".
Asked if the company will to looking to attract more developers onto its cloud platform, Wong said there is currently a large base of Linux developers and it is "logical" for many of them to want to get onboard.
Research firm Gartner in October predicted that PaaS would become a critical cloud battleground for cloud vendors in the near future as worldwide revenue for the market was expected to reach US$1.8 billion in 2015.
However, analysts ZDNet Asia spoke to previously pointed out that the PaaS market's uneven maturity level made it difficult for companies and independent software vendors to focus their efforts on a specific platform.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.