Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Microsoft được lệnh trao cho Mỹ các thư điện tử của khách hàng được lưu trữ ở nước ngoài


Microsoft ordered to give US customer e-mails stored abroad
Quyết định khẳng định quan điểm của Mỹ rằng các máy chủ của thế giới là để lấy.
Decision affirms US position that the world's servers are for the taking.
by David Kravets - Aug 1 2014, 2:32am ICT
Bài được đưa lên Internet ngày: 01/08/2014
Lời người dịch: “Thẩm phán liên bang đã ra lệnh hôm thứ năm rằng Microsoft phải trao các thư điện tử được lưu trữ trên máy chủ ở nước ngoài cho các nhà chức trách Mỹ. Trường hợp này trao cho chính quyền Obama sự phê chuẩn để với tới được các máy chủ ở nước ngoài. “Đây là câu hỏi về sự kiểm soát, chứ không phải là câu hỏi về vị trí của thông tin đó”, thẩm phán tòa án Quận của Mỹ Loretta Preska đã phán quyết trong một cú đánh pháp lý sát sau đó”. Xem thêm: Chương trình gián điệp của NSA trên không gian mạng.
Thẩm phán liên bang đã ra lệnh hôm thứ năm rằng Microsoft phải trao các thư điện tử được lưu trữ trên máy chủ ở nước ngoài cho các nhà chức trách Mỹ. Trường hợp này trao cho chính quyền Obama sự phê chuẩn để với tới được các máy chủ ở nước ngoài.
“Đây là câu hỏi về sự kiểm soát, chứ không phải là câu hỏi về vị trí của thông tin đó”, thẩm phán tòa án Quận của Mỹ Loretta Preska đã phán quyết trong một cú đánh pháp lý sát sau đó. Lệnh tòa từ thẩm phán ở New York từng bị treo kháng án.
Thẩm phán đồng tình với các tuyên bố của Chính quyền Obama rằng bất kỳ công ty nào có các hoạt động ở Mỹ phải tuân thủ với sự cho phép hợp lệ về dữ liệu, thậm chí nếu nội dung được lưu trữ ở nước ngoài - trong trường hợp này là Dublin, Ireland. Đây là quan điểm mà Microsoft và các công ty như Apple đã tranh luận là sai, viện lý rằng sự ép tuân thủ luật Mỹ dừng ở đường biên giới.
Một quan tòa đã ủng hộ quan điểm của chính phủ, phán quyết vào tháng 4 rằng “nguyên tắc cơ bản là một thực thể có bổn phận pháp lý tạo ra thông tin phải làm như vậy bất kể vị trí của thông tin đó”. Microsoft đã kháng án lên một thẩm phán liên bang, và Preska đã phán quyết từ băng ghế dài sau 2 giờ đồng hồ nghe điều trần hôm thứ năm.
Microsoft đã nói tại tòa cảm tưởng rằng “Quốc hội đã không ủy quyền ban hành các lệnh mà với tới bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Chính phủ không thể tìm cách và một tòa án không thể ban hành một lệnh cho phép các đặc vụ liên bang phá các cánh cửa cơ sở Dublin của Microsoft”.
Công ty có trụ sở ở Redmond, Washington nói sự tin cậy của khách hàng của nó là thấp trong làn sóng các tiết lộ của Edward Snowden. Microsoft đã nói cho thẩm phán Preska trong một đệ trình rằng “quan điểm của chính phủ trong trường hợp này là xói mòn tiếp tục lòng tin đó và cuối cùng sẽ làm xói mòn sự lãnh đạo về công nghệ của Mỹ trong thị trường toàn cầu”.
Các công ty như Apple, AT&T, Cisco, và Verizon đồng tình. Verizon nói rằng một quết định có lợi cho Mỹ có thể tạo ra “sự xung đột cao độ với các luật bảo vệ dữ liệu của nước ngoài”. Apple và Cisco nói rằng lĩnh vực công nghệ bị đặt “vào rủi ro” bị các chính phủ nước ngoài trừng phạt và rằng Mỹ nên tìm cách hợp tác với các quốc gia nước ngoài thông qua các hiệp định, một quan điểm mà Mỹ nói là không thực tế.
Bộ Tư pháp nói quyền tài phán toàn cầu là cần thiết trong một kỷ nguyên khi mà “các giao tiếp truyền thông điện tử được sử dụng rộng rãi bởi bọn tội phạm mọi dạng ở nước Mỹ và ở nước ngoài, từ bọn lửa đảo tới các tin tặc tới bọn buôn bán ma túy, làm tăng các vi phạm luật Mỹ”.
Thư điện tử mà các nhà chức trách Mỹ đang tìm kiếm từ Microsoft có liên quan tới một cuộc điều tra buôn lậu ma túy. Microsoft thường lưu trữ thư điện tử trong các máy chủ gần nhất với người nắm giữ các tài khoản.
A federal judge ruled Thursday that Microsoft must hand over e-mails stored on an overseas server to US authorities. The case gives the Obama administration approval to reach into servers abroad.
"It is a question of control, not a question of the location of that information," US District Judge Loretta Preska ruled in a closely followed legal flap. The bench order from the New York judge was stayed pending appeal.
The judge sided with the Obama Administration claims that any company with operations in the United States must comply with valid warrants for data, even if the content is stored overseas—in this case Dublin, Ireland. It's a position Microsoft and companies like Apple contended was wrong, arguing that the enforcement of US law stops at the border.
A magistrate judge had already sided with the government's position, ruling in April that "the basic principle that an entity lawfully obligated to produce information must do so regardless of the location of that information." Microsoft appealed to a federal judge, and Preska ruled from the bench after a two-hour hearing Thursday.
Microsoft said in court filings that "Congress has not authorized the issuance of warrants that reach outside US territory. The government cannot seek and a court cannot issue a warrant allowing federal agents to break down the doors of Microsoft’s Dublin facility."
The Redmond, Washington-based company said its consumer trust is low in the wake of the Edward Snowden revelations. Microsoft told Judge Preska in a filing that the "government's position in this case further erodes that trust and will ultimately erode the leadership of US technologies in the global market."
Companies like Apple, AT&T, Cisco, and Verizon agree. Verizon said (PDF) that a decision favoring the US would produce "dramatic conflict with foreign data protection laws." Apple and Cisco said (PDF) that the tech sector is put "at risk" of being sanctioned by foreign governments and that the US should seek cooperation with foreign nations via treaties, a position the US said is not practical.
The Justice Department said global jurisdiction is necessary in an age when "electronic communications are used extensively by criminals of all types in the United States and abroad, from fraudsters to hackers to drug dealers, in furtherance of violations of US law."
The e-mail the US authorities are seeking from Microsoft concerns a drug-trafficking investigation. Microsoft often stores e-mail on servers closest to the account holder.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.