Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Các trường học mà #GoOpen sẽ #GoOpenSource


Schools that #GoOpen should #GoOpenSource
Posted 24 Aug 2016 by Charlie Reisinger
Bài được đưa lên Internet ngày: 24/08/2016

Các nhà quản trị các trường học biết rằng các sách giáo khoa sở hữu độc quyền là đắt giá. Các giáo viên trong các trường học có khó khăn về ngân sách thường đối mặt với sự thiếu sách giáo khoa. Tệ hơn, nội dung in thường lỗi thời sớm khi mực khô trên trang giấy. Sẽ có thứ gì đó tốt hơn mà các học sinh đeo balô hình củ hành chất đầy các tri thức chết in dấu trên các thân cây chết.
Vào mùa thu năm 2015, Bộ Giáo dục Mỹ đã tung ra chiến dịch Đi với Mở (#GoOpen), một sáng kiến khuyến khích các trường công áp dụng các tư liệu giáo dục số được cấp phép mở để chuyển đổi việc dạy và học, và có lẽ #GoOpen Khu trường District Launch Packet, một chỉ dẫn triển khai từng bước một hữu dụng cho các trường học có kế hoạch chuyển đổi từ các sách giáo khoa truyền thống sang tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources).
Chúng tôi sẽ tán thưởng những nỗ lực của Bộ Giáo dục để thúc đẩy các tư liệu giáo dục kham được, công bằng, và chất lượng cho tất cả các trường học. Sáng kiến của họ trang bị cho các nhà giáo dục để giám tuyển, định hình, và chia sẻ nội dung giáo dục ở mức địa phương. Không còn những từ ngữ được viết của các nhà xuất bản sở hữu độc quyền như Pearson đài phun nước của tất cả tri thức của các lớp học nữa. Các khu trường mà chọn #GoOpen có sự lựa chọn để vinh danh sự tinh thông của các giáo viên, trang bị cho họ để xây dựng các cộng đồng thực hành được chia sẻ, và khuyến khích sự cộng tác với các đồng nghiệp khắp các nước và các bang. Đưa ra sự cho phép không bị trói buộc để làm lại, pha trộn, và phân phối lại các tư liệu chương trình giảng dạy, các giáo viên được tin cậy để trở thành các tác nhân tích cực trong việc tạo ra các tư liệu học tập chất lượng cao.
Chiến dịch #GoOpen là bước khủng khiếp đầu tiên hướng tới giáo dục mở. Nó nâng cao nhận thức về các lựa chọn thay thế cho các sách giáo khoa đắt tiền và không mềm dẻo và khêu gợi các hội thoại về bản chất tự nhiên của các nền tảng chương trình giảng dạy và các nhà cung cấp. Như #GoOpen mới chỉ đi được một phần con đường. Các trường học với lòng dũng cảm ôm lấy các tư liệu OER có thể khuếch đại sự tiết kiệm chi phí và việc học tập của học sinh khi họ GoOpenSource.
Tại Khu trường Penn Manor ở thị trấn Lancaster, Pennsylvania, Linux và phần mềm nguồn mở là những nền tảng cho hơn 4.000 máy tính xách tay của học sinh, các máy tính trong các phòng học, và các máy chủ của khu trường. Chúng tôi đã tiết kiệm được hàng trăm ngàn USD bằng việc đi với nguồn mở trong cả các phòng máy chủ và lớp học. Tuy nhiên, các trường học không phải nhảy vào máy tính để bàn Linux tất cả một lần. Việc chọn thậm chí một bản nâng cấp của nguồn mở cho phần mềm sở hữu độc quyền có thể cung cấp sự giảm đáng kể về ngân sách. Đây là 4 nền tảng phần mềm nguồn mở mà đã tiết kiệm cho khu trường của chúng tôi khỏi việc bán bánh:
Koha: Chương trình tự động hóa đầu tiên cho thư viện tự do và mở trang bị cho tất cả 10 thư viện trường học của chúng tôi. Được sử dụng từ năm 2010, Koha đã thay thế các hệ thống nguồn đóng như Hệ thống Quản lý Thư viện Destiny của Follett. Thông tin thêm về Koha.
LibreOffice: Bộ phần mềm văn phòng là sự cung cấp của các trường. Mà Microsoft Office đã bị trục xuất khỏi từng chiếc máy tính để bàn của các học sinh của chúng tôi và được thay thế bằng LibreOffice. Thông tin thêm về LibreOffice.
Moodle: Hệ thống Quản lý Học tập - LMS (Learning Management Systems) được xây dựng dựa vào các nguyên lý học tập mở và phần mềm mở. Moodle đã là LMS trong khu trường của chúng tôi từ 2004. Nó thay thế cho các hệ thống đóng đắt tiền như Blackboard và Schoology. Thông tin thêm về Moodle.
WordPress : Penn Manor sử dụng WordPress cho hơn 200 trường để xây dựng các website của các giáo viên và lớp học. Nó là cốt lõi của các tạp chí tin tức trên trực tuyến do các học sinh dẫn dắt của chúng tôi, PennPoints. WordPress thay thế cho các nền tảng website trường học sở hữu độc quyền đắt tiền như SchoolDesk và Schoolwires. Thông tin về Wordpress.
Đi với #GoOpenSource ngụ ý hơn chỉ là tiết kiệm chi phí cho các trường học không được cấp đủ tiền. Giống như tư liệu giáo dục được cấp phép mở, các giá trị của nguồn mở mời mọc việc học tập có tính cộng tác và có sự tham gia. Khi văn hóa một trường học vinh danh học tập bằng việc làm, thì các trở thành các tác nhân tích cực trong giáo dục của họ, và họ đóng góp cho cộng đồng trường học theo một cách thức có tính đổi mới mới.
Các học sinh viết sách
Các học sinh của Penn Manor đã sử dụng các công cụ nguồn mở để vẽ các hình ảnh phức tạp cho máy tính xách tay, chia sẻ tệp trong lớp học, và phần mềm kiểm kê thiết bị cho chương trình học tập mỗi người một máy tính xách tay trong trường trung học phổ thông của chúng tôi. Làm việc cùng với đội của tôi và có động lực bởi các trường hợp điển hình trong thế giới thực có tính xác thực, các lập trình viên trẻ đã phát triển các phần mềm được các bạn học của họ sử dụng hàng ngày.
Các học sinh viết điểm
Các chương trình nguồn mở như AudacityMuseScore là các công cụ phần mềm tuyệt vời để soạn và sáng tác nhạc. Gần đây một học sinh tốt nghiệp đã sử dụng MuseScore để soạn một bản hợp xướng mới của trường Trung học Phổ thông Penn Manor. Tác phẩm của bạn đó được trình bày trước hàng ngàn gia đình và bạn bè trong lễ khai giảng năm 2016.
Con đường trực tiếp nhất để chuẩn bị cho tương lai của các học sinh là trang bị cho họ các công cụ để sáng tạo hôm nay cho tương lai. Hãy nói với giáo viên dạy các con của bạn, hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo và ban lãnh đạo nhà trường của bạn. Hãy để cho họ biết về #GoOpen là để nắm lại sự kiểm soát cục bộ việc dạy và học. Và sau đó giải thích cơ hội để đi xa hơn, để hiện thực hóa đầy đủ tầm nhìn của giáo dục mở, để #GoOpenSource, và để trang bị cho các học sinh làm thứ gì đó mà thay đổi trường của họ và thế giới của họ.
Học về các công cụ, chương trình, gợi ý, và các mẹo nguồn mở cho các giáo viên, phụ huynh và học sinh trong loạt bài Quay lại Trường 2016 (Back to School 2016 series) của chúng tôi.


School administrators know that traditional proprietary textbooks are expensive. Teachers in budget-strapped schools often face shortages of textbooks. Worse, print content is usually out-of-date as soon as the ink dries on the page. There has to be something better than students hauling bulbous backpacks loaded with dead knowledge stamped on dead trees.
In the fall of 2015, the U.S. Department of Education launched the #GoOpen campaign, an initiative encouraging public schools to adopt openly-licensed digital educational materials to transform teaching and learning, and perhaps lighten both backpacks and textbook bills. The Department recently published the #GoOpen District Launch Packet, a useful step-by-step implementation guide for schools planning a transition from traditional textbooks to Open Educational Resources (OER).
We should applaud the Department of Education's efforts to promote affordable, equitable, and quality educational materials for all schools. Their initiative empowers educators to curate, shape, and share educational content at a local level. No longer is the written word of proprietary publishers like Pearson the fountain of all classroom knowledge. Districts that choose to #GoOpen opt to honor teacher expertise, empower them to build communities of shared practice, and encourage collaboration with colleagues across counties and states. Given unfettered permission to revise, remix, and redistribute curriculum material, teachers are trusted to become active agents in the creation of high-quality learning materials.
The #GoOpen campaign is a terrific first step toward open education. It raises awareness of alternatives to costly and inflexible textbooks and provokes conversations about the nature of curriculum platforms and vendors. But to #GoOpen is to go only part way. Schools with the courage to embrace OER materials can amplify cost savings and student learning when they #GoOpenSource.
At Penn Manor School District in Lancaster County, Pennsylvania, Linux and open source software are the foundations for more than 4000 student laptops, classroom computers, and district servers. We've saved hundreds of thousands of dollars by going open source in both the server room and the classroom. However, schools don’t have to take the plunge into desktop Linux all at once. Choosing even one open source upgrade to proprietary software can provide dramatic budget relief. Here are four open source software platforms that saved our district from resorting to bake sales:
Koha: The first free and open library automation program powers all ten of our school libraries. In use since 2010, Koha replaced closed source systems like Follett's Destiny Library Management System. More on Koha.
LibreOffice: Office suite software is a staple school supply. But Microsoft Office was expelled from every one of our student laptops and replaced with LibreOffice. More on LibreOffice.
Moodle: The Learning Management Systems (LMS) built on open learning principles and open software. Moodle has been our district LMS since 2004. It replaces expensive closed systems like Blackboard and Schoology. More on Moodle.
WordPress: Penn Manor uses WordPress for more than 200 school building, teacher, and classroom websites. It is the core of our student-led online news magazine, PennPoints. WordPress dismissed pricey propriety school website platforms like SchoolDesk and Schoolwires. More on Wordpress.
To #GoOpenSource means more than simple cost savings for underfunded schools. Like openly-licensed education material, open source values invite collaborative and participatory learning. When a school culture honors learning by doing, students become active agents in their education, and they contribute to the school community in innovative new ways.

Students write the book

Why not trust students to write a classroom textbook? Over the past two years, Penn Manor High School student technology apprentices created and revised an internal training handbook and customer service guide for students who are new to the one-to-one laptop program help desk.

Students write the code

Penn Manor students used open source tools to write sophisticated laptop imaging, classroom file sharing, and device inventory software for our high school one-to-one laptop learning program. Working alongside my team and motivated by authentic real-world use cases, the young programmers developed the software used by their peers every day.

Students write the score

Open source programs like Audacity and MuseScore are excellent software tools for music composition and creation. A recent graduate used MuseScore to composed a new vocal arrangement of the Penn Manor High School alma mater. His work debuted in front of thousands of family and friends during the 2016 commencement ceremony.
The most direct route to preparing future ready students is to equip them with the tools to invent the future today. Talk with your child’s teacher, the school principal, your school’s leadership and board of directors. Let them know to #GoOpen is to take back local control of teaching and learning. And then explain the opportunity to go further, to realize the full open education vision, to #GoOpenSource, and to empower students to make something that changes their school and their world.
Learn about open source tools, programs, tips, and tricks for teachers, parents, and students in our Back to School 2016 series.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.