Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Các nhà báo điều tra nghiên cứu: “Sự khóa trói của các chính phủ vào Microsoft là đáng báo động”


Investigative journalists: "Government lock-in by Microsoft is alarming"
Submitted by Adrian Offerman on April 14, 2017
Bài được đưa lên Internet ngày: 14/04/2017
Các hạ tầng CNTT trong các cơ quan chính phủ khắp toàn bộ châu Âu phần lớn dựa vào các phần mềm nguồn đóng, sở hữu độc quyền từ Microsoft. Với các hệ thống số thường xuyên gia tăng về kích cỡ cũng như tầm quan trọng, các quốc gia đang trở nên ngày càng bị phụ thuộc vào tập đoàn duy nhất này của Mỹ. Một nhóm các nhà báo quốc tế điều tra nghiên cứu của châu Âu, đã điều tra nghiên cứu hiện trạng và các hệ lụy của sự khóa trói này. Họ nói các kết quả là đáng báo động.
Về dự án nghiên cứu này, các nhà báo từ các nền kinh tế được phỏng vấn của châu Âu, các nhà khoa học máy tính, các nhà quản lý CNTT, các chuyên gia về an toàn và các chính trị gia từ 12 quốc gia của châu Âu, cũng như Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu. Họ kết luận rằng sự phụ thuộc vào Microsoft:
  • gây ra các chi phí gia tăng liên tục, và khóa trói sự tiến bộ kỹ thuật trong các tổ chức chính phủ;
  • làm xói mòn có hệ thống các luật mua sắm và cạnh tranh của châu Âu;
  • trao cho Microsoft tầm ảnh hưởng chính trị áp đảo, lên đến cực điểm trong sự phụ thuộc lẫn nhau của các cá nhân cũng như sự thâm nhập vào các trường học và các trường đại học; và
  • đặt các hệ thống CNTT của chính phủ, cùng với thông tin cá nhân của các công dân của họ, vào rủi ro cao cả về công nghệ và chính trị.
Thuộc địa số
Trong bài báo trên tờ Tagesspiegel, một trong các nhà báo điều tra nghiên cứu đề cập tới vài vấn đề nghiêm trọng:
  • các nhà vận động hành lang hiện hành và trước kia của Microsoft, các nhà quản lý và các nhà tư vấn đang làm việc trực tiếp trong các bộ của chính phủ ở cả các mức kỹ thuật và chính trị;
  • ở tất cả các mức của chính phủ, luật đấu thầu của Liên minh châu Âu thường bị vi phạm để mua các giấy phép sở hữu độc quyền; và
  • nhà bán hàng này cố tình tạo ra văn hóa độc canh trong sử dụng và dạy dỗ các phần mềm máy tính ở các trường học và các trường đại học.
Một số nhà nghiên cứu được phỏng vấn được trích dẫn nói: Các quốc gia châu Âu đang ở trong nguy hiểm đánh mất sự kiểm soát các hạ tầng của riêng họ, và họ cần đầu tư nặng vào việc chuyển đổi sang hạ tầng CNTT độc lập. Sử dụng các sản phẩm của Microsoft trong các tổ chức chính phủ không còn tương thích với nhà nước hợp hiến nữa; chúng ta phải thay đổi điều này, hoặc chúng ta sẽ thoái hóa thành thuộc địa số.

Để giải quyết, châu Âu nên tổ chức nền công nghiệp phần mềm của riêng mình dựa vào nguồn mở, các nhà nghiên cứu nói. Theo đội điều tra nghiên cứu, Trung Quốc với “việc tránh xa Windows (de-Windows-ing)” và chiến lược nguồn mở có thể chỉ cho chúng ta con đường đi.