Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Chính phủ Brazil sẽ loại bỏ Microsoft để ủng hộ hệ thống thư điện tử theo đặt hàng


Brazilian government to ditch Microsoft in favour of bespoke email system
Tóm tắt: Tổng thống Dilma Rousseff đã yêu cầu triển khai nền tảng các giao tiếp truyền thông nội bộ khắp tất cả các cơ quan chính phủ liên bang
Summary: President Dilma Rousseff requested the deployment of the in-house communications platform across all federal government bodies
By Angelica Mari for Brazil Tech | October 14, 2013 -- 18:13 GMT (02:13 SGT)
Bài được đưa lên Internet ngày: 14/10/2013
Lời người dịch: Tổng thống Brazil hôm 13/10/2013 tuyên bố: “Tôi đã ra lệnh triển khai một hệ thống thư điện tử an ninh khắp chính phủ liên bang”, tổng thống nói trên tweeter. Bà đã bổ sung rằng đây là “bước đầu tiên để mở rộng tính riêng tư và tính không thể vi phạm các thông điệp chính thức”. Cơ quan xử lý dữ liệu Brazil Serpro có trách nhiệm về việc loại bỏ nền tảng hiện hành Microsoft Outlook và dẫn dắt sự phát triển nền tảng mới, nó đã và đang được mua sắm sau tin tức các giao tiếp truyền thông giữa Rousseff và các phụ tá chủ chốt của bà đã và đang bị Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ - NSA giám sát. “Bernardo đã nói cho tờ Folha de São Paulo rằng chính phủ đã nói rồi cho Microsoft rằng chính phủ sẽ không gia hạn thỏa thuận cấp phép của chính phủ và rằng chính phủ sẽ tái đầu tư các khoản tiết kiệm được vào việc cải thiện hệ thống nội bộ”. Xem thêm: 'Chương trình gián điệp PRISM trên không gian mạng'.
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã tuyên bố hôm qua (13) yêu cầu của bà để triển khai một hệ thống giao tiếp truyền thông diện tử nhằm tới việc tăng cường tính riêng tư và tránh gián điệp các giao tiếp truyền thông khắp các cơ quan chính phủ liên bang.
“Tôi đã ra lệnh triển khai một hệ thống thư điện tử an ninh khắp chính phủ liên bang”, tổng thống nói trên tweeter. Bà đã bổ sung rằng đây là “bước đầu tiên để mở rộng tính riêng tư và tính không thể vi phạm các thông điệp chính thức”.
Cơ quan xử lý dữ liệu Brazil Serpro có trách nhiệm về việc loại bỏ nền tảng hiện hành Microsoft Outlook và dẫn dắt sự phát triển nền tảng mới, nó đã và đang được mua sắm sau tin tức các giao tiếp truyền thông giữa Rousseff và các phụ tá chủ chốt của bà đã và đang bị Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ - NSA giám sát.
“Một hệ thống thông điệp an ninh hơn là cần thiết để ngăn chặn việc gián điệp có thể xảy ra”, Rousseff đã nêu trên Twitter.
Expresso, một bộ các giao tiếp truyền thông được mã hóa, được sử dụng rồi cho khoảng 700.000 nhân viên trong một ít cơ quan chính phủ. Hệ thống theo đặt hàng này chạy trên nền tảng đám mây được Serpro duy trì và có ý định sẽ biến nó thành mạnh mẽ hơn rồi triển khai nó khắp toàn bộ các cơ quan hành chính liên bang.
Nền tảng Expresso cũng sẽ được sử dụng như là cơ sở của hệ thống giống như Hotmail mà chính phủ cũng đang có kế hoạch chào cho các công dân.
Theo bộ trưởng Truyền thông, Paulo Bernardo, được mong đợi rằng tất cả các cơ quan chính phủ sẽ chuyển đổi hệ thống thư hiện hành bằng thiết lập mới vào nửa sau của năm 2014.
Bernardo đã nói cho tờ Folha de São Paulo rằng chính phủ đã nói rồi cho Microsoft rằng chính phủ sẽ không gia hạn thỏa thuận cấp phép của chính phủ và rằng chính phủ sẽ tái đầu tư các khoản tiết kiệm được vào việc cải thiện hệ thống nội bộ.
Cũng như những thay đổi trong thiết lập thư điện tử, chính phủ Brazil cũng có kế hoạch làm việc với công ty viễn thông nhà nước Telebras về một dự án trong tương lại mà có thể cho phép chính phủ chỉ sử dụng hạ tầng của riêng mình cho các giao tiếp truyền thông của mình.
Brazilian president Dilma Rousseff announced yesterday (13) her request to deploy a secure electronic communications system aimed at strengthening privacy and avoiding spying of communications across federal government bodies.
"I have mandated the deployment of a secure email system throughout the federal government," the president tweeted. She added that this is "the first step to expand privacy and inviolability of official messages."
The Brazilian data processing body Serpro is responsible for decommissioning the current platform Microsoft Outlook and leading the development of the new platform, which has been procured following the news that communications between Rousseff and her key aides have been monitored by the US National Secutity Agency (NSA).
"A more secure messaging system is needed to prevent possible spying," Rousseff posted on Twitter.
Expresso, an encrypted communications suite, is already used by about 700,000 employees at a few government bodies. The bespoke system runs on the cloud platform maintained by Serpro and the intention is to make it more robust then roll it out across the entire federal administration departments.
The Expresso platform will also be used as the base of the Hotmail-like system that the government is also planning to offer to citizens.
According to the Communications minister, Paulo Bernardo, it is expected that all government bodies will swap the current email system by the new set-up by the second half of 2014.
Bernardo told newspaper Folha de São Paulo that the government has already told Microsoft that it will not renew its licensing agreement and that it will reinvest the savings in improving the in-house system.
As well as the changes in the email set-up, the Brazilian government is also planning to work with public telecommunications company Telebras on a future project that would allow the government to only use its own infrastructure for its communications.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.