Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

ISO cập nhật tiêu chuẩn tài liệu ODF


ISO updates ODF document standard
Submitted by Gijs Hillenius on July 24, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 24/07/2015

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã cập nhật tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở ODF cho các ứng dụng văn phòng. ODF phiên bản 1.2 đã đước xuất bản hôm 17/06.

“ODF là sự lựa chọn tốt nhất cho tính tương hợp”, Thorsten Behrens, chủ tịch của Quỹ Tài liệu (The Document Foundation), nói trong một tuyên bố được chuẩn bị trước. Tiêu chuẩn ODF cho các tài liệu điện tử được nhiều ứng dụng phần mềm áp dụng, và nó là định dạng tệp bẩm sinh của LibreOffice.

ODF 1.2 đã được nhiều cơ quan hành chính nhà nước châu Âu áp dụng, Quỹ Tài liệu nói, nó đại diện cho cộng đồng phát triển phần mềm LibreOffice. NGO này chỉ ra rằng ODF 1.2 đã được Văn phòng Nội các Vương quốc Anh áp dụng như là tiêu chuẩn tham chiếu. ODF cũng là tiêu chuẩn tham chiếu được đề xuất ở Pháp. “Tại Brasil, ODF là một phần của e-PING (Programa do Governo Eletrônico”, TDF nói.

ODF ở Ý
Các tuần qua, những người bảo vệ nguồn mở ở Ý đã bắt đầu việc kiến nghị cơ quan hành chính nhà nước của nước này làm cho ODF thành tiêu chuẩn tài liệu mặc định, và chuyển sang LibreOffice. Đầu tuần này một kiến nghị đã được tung ra, kêu gọi trong Vùng Lazio, nơi bao gồm cả thành phố Rome, để chuyển. Và vào tháng 6, một kiến nghị tương tự đã được khởi xướng, kêu gọi Bộ Giáo dục làm cho ODF thành bắt buộc trong giáo dục.

Thi tạo các cài cắm (Plugfests)
Để kiểm tra và cải tiến tính tương hợp của tài liệu, một cộng đồng các lập trình viên phần mềm sử dụng ODF tập hợp cùng nhau trong cuộc thi gọi là Plugfests. Sự kiện này cùng mang tới các triển khai và các bên tham gia đóng góp tiêu chuẩn này. “Mục tiêu là để đạt được tính tương hợp tối đa bằng việc quản lý các kiểm thử dựa vào kịch bản trong một phòng thí nghiệm cầm tay chỉ việc và thảo luận về các tính năng mới và được đề xuất của đặc tả ODF”.

The 1.2 version of ODF had been published by OASIS four years ago. It was submitted to ISO/IEC in late 2014.
Plugfest ODF tiếp sau sẽ diễn ra ở The Hague (Hà Lan) vào 15-16/09.
Phiên bản ODF 1.2 đã được OASIS xuất bản 4 năm trước. Nó đã được đệ trình tới ISO/IEC vào cuối năm 2014.

Thông tin thêm:

The International Organization for Standardization (ISO) has updated the ODF open document format standard for office application. ODF version 1.2 was published on 17 June.
“ODF is the best choice for interoperability”, says Thorsten Behrens, chairman of The Document Foundation, in a prepared statement. The ODF standard for electronic documents is adopted by many software applications, and it is the native file format of LibreOffice.

ODF 1.2 has been adopted by many European public administrations, says the Document Foundation, which represents the LibreOffice software development community. The NGO points out that ODF 1.2 has been adopted by the UK Cabinet Office as the reference standard. ODF is also the proposed reference standard in France. “In Brasil, ODF is part of the Programa do Governo Eletrônico (e-PING)”, TDF adds.

ODF in Italy
The past weeks, Italian open source advocates began petitioning the country’s public administration to make ODF its default document standard, and transition to LibreOffice. Earlier this week a petition was launched calling on the Lazio Region, which includes the city of Rome, to switch. And in June, a similar petition was started, calling on the Ministry of Education to make ODF mandatory in education.

Plugfests
To test and improve document interoperability, a community of developers of software using ODF get together in so-called plugfests. These events bring together implementers and stakeholders of the standard. “The goal is to achieve maximum interoperability by running scenario-based tests in a hands-on lab and discuss new and proposed features of the ODF specification.”

The next ODF plugfest will take place in The Hague (the Netherlands) on 15 and 16 September.

More information:
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.