Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Phần cứng nguồn mở mới 89 USD chạy Linux OS đầy đủ


New $89 open-source hardware runs full Linux OS
Phần cứng nguồn mở chạy trên một vi xử lý 720MHz Cortex-A8
The open-source hardware runs on a 720MHz Cortex-A8 processor
By Agam Shah, IDG News Service | Data Center/Servers
Bài được đưa lên Internet ngày: 31/10/2011
Lời người dịch: Phần cứng nguồn mở của “BeagleBone chạy một phiên bản đầy đủ của Linux và một máy chủ web đầy đủ tính năng, BeagleBoard nói trong một tuyên bố. Bo mạch chủ này dựa trên vi xử lý Sitara AM335x ARM Cortex-A8 giá 5 USD của Texas Instrument (TI), có thể đưa ra tốc độ xử lý 720MHz. TI đã công bố vi xử lý này hôm thứ hai”. Bo mạch chủ này có “kích thước như một thẻ tín dụng giá 89 USD dựa trên vi xử lý ARM có thể được sử dụng cho các thiết bị người máy, trò chơi và y tế”. Xem thêm về phần cứng nguồn mở: [01], [02].
Một nhóm phần cứng nguồn mở hôm thứ hai đã công bố một bo mạch chủ kích thước như một thẻ tín dụng giá 89 USD dựa trên vi xử lý ARM có thể được sử dụng cho các thiết bị người máy, trò chơi và y tế.
Ban lãnh đạo phát triển BeagleBone của BeagleBoard nhằm vào cộng động phần cứng nguồn mở, bao gồm những người yêu thích và các kỹ sư viết mã nguồn cho phần cứng với các đặc tả kỹ thuật nguồn mở. Một số dự án của BeagleBoard bao gồm mà các hệ điều hành Android dựa trên Linux và Ubuntu vào phần cứng của mình.
BeagleBone chạy một phiên bản đầy đủ của Linux và một máy chủ web đầy đủ tính năng, BeagleBoard nói trong một tuyên bố. Bo mạch chủ này dựa trên vi xử lý Sitara AM335x ARM Cortex-A8 giá 5 USD của Texas Instrument (TI), có thể đưa ra tốc độ xử lý 720MHz. TI đã công bố vi xử lý này hôm thứ hai.
Bo mạch chủ có thể không sử dụng được cho các điện thoại thông minh, các máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân PC, Jim McGregor, chiến lược gia và giám đốc công nghệ tại In-Stat, nói. Nó chủ yếu dành cho các hệ thống nhúng chạy các ứng dụng đặc thù, và cũng có thẻ được sử dụng trong các hệ thống nghe nhìn và các máy chiếu.
Một thiết bị được phát triển xung quanh bo mạch chủ này là Hộp Thuốc Thông minh (Smart Pill Box), là một thiết bị đưa ra cảnh báo ở một thời gian đặc biệt để nhắc các bệnh nhân Alzheimer uống thuốc.
Bo mạch chủ nguồn mở này là rẻ để triển khai, và nhiều phát triển dựa vào vi xử lý ARM và hệ điều hành Linux, McGregor nói. Nhiều thập kỷ phát triển xung quanh Linux đối với phần cứng nguồn mở đã tạo ra một số ứng dụng dễ dàng triển khai cho các thiết bị.
October 31, 2011, 12:55 PM — An open-source hardware group on Monday announced a US$89 credit-card sized motherboard based on an ARM processor that could be used for robotics, gaming and medical devices.
BeagleBoard's BeagleBone development board is targeted at the open-source hardware community, which includes hobbyists and engineers writing code for hardware with open-source specifications. Some BeagleBoard projects include bringing Linux-based Android and Ubuntu operating systems to its hardware.
The BeagleBone runs a full version of Linux and a full-featured web server, BeagleBoard said in a statement. The board is based on Texas Instruments' $5 Sitara AM335x ARM Cortex-A8 processor, which can deliver 720MHz of performance. TI announced the processor on Monday.
The board may not be for use in smartphones, tablets or PCs, said Jim McGregor, chief technology strategist at In-Stat. It is mostly for embedded systems running specific applications, and could also be used in audio-visual systems and projectors.
One device developed around the board is the Smart Pill Box, which is a device that lets off an alarm at a specific time to remind Alzheimer's patients to take medicine.
The open-source boards are cheap to implement, and a lot of development is based on the ARM processor and Linux OS, McGregor said. Decades of development around Linux for open-source hardware has created some easy-to-implement applications for devices.
Bất chấp một số thí nghiệm, phần cứng nguồn mở có thể không với tới được sớm các điện thoại thông minh và máy tính bảng, McGregor nói. Các yêu cầu phần cứng cho những thiết bị này đòi hỏi và năng động nhiều hơn nhiều, và các nhà sản xuất thiết bị thích triển khai các thiết kế chip của riêng họ hơn. Những những khả năng này là thú vị, và một số chip mới nhất từ các công ty như Qualcomm bao gồm các khả năng giao tiếp và đồ họa mới nhất, McGregor nói.
Các dự án nguồn mở khác bao gồm OpenCores, đặt các lõi xử lý nguồn mở, Arduino dựa vào trình vi kiểm soát, và Bug Labs, đưa ra phần cứng cho các thiết bị như các thiết bị không dây và máy ảnh.
BeagleBone có kích cỡ 3.4 ince x 2.1 inch (8.6cm x 5.3 cm). Nó có Gigabit Ethernet, card 3D, USB 2.0 và trình kiểm soát microSD, BeagleBoard nói.
Despite some experimentation, open-source hardware may not reach smartphones and tablets soon, McGregor said. Hardware requirements for those devices are much more demanding and dynamic, and devices makers prefer to implement their own chip designs. But the possibilities are exciting, and some of the latest chips from companies like Qualcomm include the latest graphics and communication capabilities, McGregor said.
Other open-source projects include OpenCores, which hosts open-source processing cores, the microcontroller-based Arduino, and Bug Labs, which offers hardware for devices such as wireless devices and cameras.
The BeagleBone measures 3.4 inches by 2.1 inches (8.6 centimeters by 5.3 centimeters). It has Gigabit Ethernet, 3D graphics, USB 2.0 and microSD controllers, BeagleBoard said.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.