Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

Tài liệu: Kiến trúc tham chiếu Điện toán Đám mây của NIST


Điện toán đám mây (ĐTĐM) đang là một cái mode, hầu như ai ai trong giới CNTT-TT cũng đang nói về nó. Bên cạnh những lợi ích to lớn thì ĐTĐM cũng có thể là thảm họa cho những người sử dụng nếu chúng ta không biết tường tận về nó. Thảm họa đó thường gắn với an ninh, tính khả chuyển và tính tương hợp của ĐTĐM. Thậm chí, có những công việc chẳng liên quan gì tới đám mây cũng có thể được gắn cái mác đám mây.
Theo Liên minh An ninh Đám mây CSA (Cloud Security Alliance) thì an ninh của ĐTĐM phụ thuộc vào kiến trúc của ĐTĐM và 12 lĩnh vực có liên quan khác.
Ngay tại nước Mỹ, việc áp dụng ĐTĐM cũng chỉ ở mức sơ khai của nó, nhất là trong các cơ quan Chính phủ Mỹ, và Chính phủ Mỹ đã phải đặt ra lộ trình cho sự chuyển đổi khó khăn này.
Cách đây không lâu, trên Blog này đã có giới thiệu một cuốn tài liệu có tên: Lộ trình Công nghệ Điện toán Đám mây của Chính phủ Mỹ, Tập 1, phiên bản 1.0 (Dự thảo). Các yêu cầu ưu tiên cao để áp dụng hơn nữa Điện toán Đám mây của các cơ quan Chính phủ Mỹ. Chương trình Điện toán Đám mây, Phòng Thí nghiệm Công nghệ Thông tin, Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ - NIST. Tháng 11/2011. 32 trang, đưa ra 10 yêu cầu có mức ưu tiên cao cần phải được tiến hành để có thể mở rộng sự áp dụng ĐTĐM trong các cơ quan Chính phủ Mỹ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới an ninh, tính khả chuyển và tính tương hợp ĐTĐM. Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt ở đây.
Hôm nay, Blog giới thiệu một cuốn tài liệu khác, mà bất kỳ ai có quan tâm tới việc sử dụng ĐTĐM có lẽ cũng thấy cần thiết phải đọc. Tài liệu có tên: Kiến trúc tham chiếu Điện toán Đám mây của NIST. Những khuyến cáo của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia. Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia, Mỹ - NIST. Tháng 09/2011. 35 trang. Thông qua tài liệu này, những người tham gia trong ĐTĐM sẽ nhận diện được mình là ai và cùng với nó là mình phải có những bổn phận, trách nhiệm gì khi tham gia vào ĐTĐM để đảm bảo cho an ninh, tính riêng tư, tính tương hợp và tính khả chuyển. Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt ở đây.
Về tài liệu, bản dịch sang tiếng Việt: Chỉ dẫn về an ninh cho các lĩnh vực trọng tâm sống còn trong ĐTĐM v2.1 của Liên minh An ninh Đám mây CSA, xuất bản tháng 12/2009, 72 trang, bạn độc giả nào thực sự có quan tâm, có thể liên hệ qua thư điện tử của tôi.
Hy vọng những người sử dụng ĐTĐM ở Việt Nam sẽ có được đầy đủ an ninh, tính riêng tư, tính khả chuyển và tính tương hợp cần thiết cho mình.
Hà Nội, ngày 21/11/2011
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.